Ministers

Beathaisnéis an Aire Heather Humphreys T.D.

Portrait of Minister Heather Humphreys

Toghadh Heather Humphreys T.D. chun Dáil Éireann in olltoghchán 2011 agus is í an chéad bhean í a toghadh d’Fhine Gael i ndáilcheantar an Chabháin – Muineachán. Ceapadh an Teachta Humphreys mar Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an 11 Iúil 2014. Sular ceapadh chuig an Rialtas í, d'fheidhmigh Heather mar chomhalta de Chomhchoiste an Oireachtais um Airgeadas, Caiteachas Poiblí & Athchóiriú, an Comhchoiste Riaracháin agus mar chomhalta den Eagraíocht um Chomhoibriú agus Slándáil san Eoraip (OCSE). Thosaigh Heather ag plé le cúrsaí polaitíochta nuair a comhthoghadh í ar Chomhairle Contae Mhuineacháin in 2003 agus rinneadh í a athoghadh faoi dhó in 2004 agus 2009. Sa bhliain 2009 toghadh í mar Mhéara ar Chomhairle Contae Mhuineacháin. Roimhe seo bhí sí ina Cathaoirleach ar Choiste na Comhairle um Beartas Straitéiseach maidir le Pleanáil agus Forbairt an Gheilleagair.

Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit Joe McHugh T.D.

Portrait of Minister Heather Humphreys

Is é Joe McHugh T.D. Príomh-Aoire an Rialtais agus an tAire Stáit sa Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, a bhfuil an fhreagracht air as an nGaeilge, an Ghaeltacht agus na hOileáin. Roimhe seo bhí sé ina Aire Stáit don Diaspóra agus don Fhorbairt Idirnáisiúnta agus roimhe sin arís bhí sé ina Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta agus Acmhainní Nádúrtha. Ceapadh é roimhe seo ina Chomhchathaoirleach ar Chomhthionól Parlaiminteach na Breataine na hÉireann i mí Iúil 2011. I mí Iúil 2012 toghadh an Teachta McHugh ina Chathaoirleach ar an gComhchoiste Oireachtais ar Chur i bhFeidhm Chomhaontú Aoine an Chéasta. Atoghadh an Teachta McHugh go Dáil Éireann mar T.D. Fhine Gael do Dhún na nGall Thoir-Thuaidh i mí Feabhra 2011.  

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service