06/07/15

An Clár Tacaíochta Teaghlaigh

Tá an Clár Tacaíochta Teaghlaigh dírithe ar thacú le teaghlaigh Ghaeltachta atá ag tógáil clainne le Gaeilge nó a dteastaíonn uathu é sin a dhéanamh. Tacaítear le teaghlaigh trí na scéimeanna agus na tionscadail a leanas go príomha:

An Pacáiste Teanga

Scéim Seirbhísí Réamhscoile agus Iarscoile

Tacaítear le teaghlaigh chomh maith tríd an gcúnamh reatha a chuirtear ar fáil i leith raon leathan gníomhaíochtaí a chuireann eagraíochtaí Gaeltachta ar fáil ar nós: an Gaelacadamh, Tuismitheoirí na Gaeltachta, an Crann Óg, Fíbín, Oidhreacht Chorca Dhuibhne agus Muintearas.  I measc na rudaí a mhaoinítear tá ranganna ceoil, damhsa agus drámaíochta chomh maith le gníomhaíochtaí spóirt.

Twitter

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service