09/11/16

Grúpa Comhairliúcháin Shráid an Mhúraigh

Moore Street 1930

Tá Grúpa Comhairliúcháin Shráid an Mhúraigh bunaithe ag an Aire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta. Áiríonn a bhallraíocht ionadaithe ó Chumann Gaolta 1916 agus ó dhá cheann d’eagraíochtaí ghaolta 1916 Shráid an Mhúraigh, Cumann Thrádálaithe Shráid an Mhúraigh, Comhairleoirí Cathrach Bhaile Átha Cliath arna n-ainmniú ag an Ardmhéara, chomh maith le Teachtaí Dháil Éireann arna n-ainmniú ag an gCeann Comhairle.

"Tá iarrtha ag an Aire ar an nGrúpa Comhairliúcháin a dtuairimí a thabhairt faoin mbealach is fearr chun cinn i dtaca le Sráid an Mhúraigh agus an méid is féidir a dhéanamh lena tréithe stairiúla a choinneáil agus an pháirt a bhí aici in imeachtaí na Cásca 1916 a léiriú.

D'fhonn a shainordú leathan a chur i gcrích tá cinneadh glactha ag an Grúpa:

• réimse na n-ábhar ábhartha is gá a scrúdú a chomhaontú
• ionchur a fháil ó ghníomhaireachtaí oifigiúla, de réir mar a theastaíonn, ar ábhair a mbeidh tionchar nó impleachtaí acu ar thogra ar bith a bheadh faoi bhreithniú ag an nGrúpa
• páirtithe leasmhara eile agus saineolaithe ábhartha a thabhairt i láthair chun cuidiú leis an nGrúpa i dtaca lena bplé
• tuarascáil chomhaontaithe chríochnaitheac, ina bhfuil moltaí, a chur ar fáil don Aire.

Sainordú Ghrúpa Comhairliúcháin Shráid an Mhúraigh

Liosta na mball ainmnithe

Miontuairiscí 22Sept16  Miontuairiscí 06Oct16  Miontuairiscí 18Oct16  Miontuairiscí 22Nov16  Miontuairiscí 13Dec16 Miontuairiscí11Jan17  Miontuairiscí25Jan17 Miontuairiscí02Feb17  Miontuairiscí15Feb17 Miontuairiscí28Feb17

Aighneachtaí  Cuir i láthair achomair an 7 Nollaig  Cuir i láthair achomair an 4 Samhain

Tuarascáil Ailtire Neamhspleách maidir le 14/17 Sráid an Mhúraigh

Grianghraif an Ailtire Neamhspleách de 14/17 Sráid an Mhúraigh

Cigireacht Shráid an Mhúraigh 3ú Feabhra 2017

Cigireacht Shráid an Mhúraigh 16ú Feabhra 2017

Cigireacht Shráid an Mhúraigh 2ú Márta 2017

Cigireacht Shráid an Mhúraigh 16ú Márta 2017

Cigireacht Shráid an Mhúraigh 30ú Márta 2017

Cigireacht Shráid an Mhúraigh 13ú Aibreán 2017

Cigireacht Shráid an Mhúraigh 4ú Bealtaine 2017

Cigireacht Shráid an Mhúraigh 8ú Meitheamh 2017

Deán teaghmháil Linn

An Rúnaí,
Grúpa Comhairliúcháin Shráid an Mhúraigh,
Seomra G50,
Teach an Chustaim,
Baile Átha Cliath 1.

D01 W6X0

Ríomhphost: mscg@ahg.gov.ie

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service