20/12/16

An Chartlann Náisiúnta ag ullmhú chun páipéir Stáit 1986 a scaoileadh - an tAire Humphreys

132m amas ar shuíomh gréasáin Dhaonáireamh 1901/1911 na Cartlainne

D’fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Humphreys TD, inniu go bhfuil an Chartlann Náisiúnta ag ullmhú chun páipéir Stáit ón bhliain 1986 agus taifid a scaoileadh.

Dhearbhaigh an tAire Humphreys freisin go bhfuarthas níos mó na 132 milliún amas ar shuíomh gréasáin Dhaonáireamh 1901/1911 na Cartlainne i mbliana, agus go dtug 2.5 milliún cuairteoir aonair cuairt ar shuíomhanna gréasáin uile na Cartlainne Náisiúnta.

Dúirt an tAire Heather Humphreys:

"Is acmhainn thar a bheith luachmhar í ár gcartlann. Tugann scaoileadh na bpáipéar Stáit ach go háirithe léargas dúinn ar imeachtaí a raibh tionchar acu ar stair na tíre seo. Mar gheall ar an obair a bhíonn ar siúl ag an gCartlann Náisiúnta gach bliain, chun rochtain an phobail ar ár dtaifid 30 bliain d'aois a chinntiú, cuirtear leis an méid atá ar eolas againn faoi stair agus shochaí na hÉireann agus léirítear imeachtaí na staire ar bhealach nua.

"Is bunchloch de phróiseas daonlathach na hÉireann é scaoileadh bliantúil na dtaifead agus tacaíonn sé le cuntasacht agus trédhearcacht ar fud na hearnála poiblí. Tá mé ag súil go mór le scaoileadh na bliana seo agus le súil a chaitheamh siar ar imeachtaí 1986, lena ndéanfar an tréimhse shuimiúil seo i gcaidrimh Angla-Éireannacha a shoiléiriú dúinn tuilleadh.

“Léiríodh spéis ollmhór i ngníomhaíochtaí na Cartlainne Náisiúnta le linn bliain seo an chéid, nuair a chonaic muid rannpháirtíocht thar cionn ón phobal inár n-oidhreacht agus inár gcultúr. Fuarthas níos mó ná 132 milliún amas ar a suíomh gréasáin atá tiomnaithe do Dhaonáireamh 1901/1911, agus thug 2.5 milliún úsáideoir aonair cuairt ar shuíomhanna gréasáin na Cartlainne. Léiríonn na figiúirí sin an tábhacht atá le hinfheistíocht i ndigitiú agus in ardáin ar líne ar fud ár bhforas cultúir go léir, lena chinntiú go mbeidh an rochtain is mó is féidir ar a n-acmhainní iontacha.”

Dúirt John McDonough, Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta:

"I mí na Nollag gach bliain, téann foireann na Cartlainne Náisiúnta i mbun cláir oibre chun taifid a ullmhú lena scaoileadh don phobal go luath i mí Eanáir.  Mar chuid den obair sin bíonn níos mó ná 5,000 bosca de thaifid ó Ranna Stáit agus an tSeirbhís Chúirteanna le sealbhú, le sórtáil, le catalógú, le hath-phacáil agus le stóráil.

“Agus muid ag cur tús le 2017, déanaimis machnamh ar chomh maith is a d’éirigh linn in 2016 ó thaobh daoine a chur ar an eolas faoi fhoinsí príomha agus faoi stair chomhroinnte an náisiúin.  Tá sé tábhachtach freisin go gcuimhneoidh muid go bhfuil scaoileadh bliantúil na bpáipéar stáit mar bhonn agus taca ag an gceart atá againn rochtain a fháil ar ár stair oifigiúil agus ar ár gcuimhne agus is rud é a dhéanann muidne sa Chartlann Náisiúnta gach bliain.”

 

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service