02/10/13

02/10/2013 : Fáiltíonn an tAire Deenihan roimh cheannach talaimh do Shiúlóid Lúibe i Portach na Greallaí

Dé Céadaoin, 2 Deireadh Fómhair 2013—D’fháiltigh Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu, roimh cheannach talaimh i bPortach na Greallaí ag Iontaobhas na gCoillte Dúchasach agus ag Comhairle Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann.

Lonnaithe ó dheas de Cheannanas i gCo. na Mí, cuimsíonn Portach na Greallaí achar 250 acra agus tá sé ar cheann de na portaigh is breátha in oirthear na tíre.

Dúirt an tAire Deenihan:

D’oibrigh an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ó mo Roinn go háitiúil le roinnt eagraíochtaí mar Chomhairle Contae na Mí agus Coillte, chomh maith leis an bpobal áitiúil, chun Portach na Greallaí a fhorbairt chun go mbainfeadh an pobal agus cúrsaí caomhnaithe go ginearálta tairbhe as. Mar shiúlóir mór mé féin, bíonn áthas orm i gcónaí forbairt a fheiceáil ar bhreis siúlóidí lúibe ó tharla go bhfuil níos mó suime á cur sa chaitheamh aimsire seo. Mar is eol dúinn ar fad, is iontach an aclaíocht é an siúl, ach tugann sé deis freisin do dhaoine sásamh a bhaint as ár dtírdhreach álainn.”

Tá siúlóid lúibe 6km anois ann (ceann de ‘shiúlóidí lúibe’ Oifig na gCosán Náisiúnta). Is áis iontach atá ann don cheantar agus is rud é a mheallann cuairteoirí chuig an gceantar. Léiríonn sé seo na buntáistí a d’fhéadfadh a bheith ann ag tionscadail chaomhantais  do phobail áitiúla, agus an geilleagar áitiúil san áireamh.

“Cuirtear fáilte roimh cheannach na dtailte seo agus roimh fhorbairt an chosáin siúlóide seo. Molaim na hiarrachtaí atá déanta ag Iontaobhas na gCoillte Dúchasach agus ag Comhairle Caomhnaithe Phortaigh na hÉireann,” a dúirt an Taoiseach.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service