03/04/13

03/04/2013 : Fáilte roimh an Aire agus an Aire Stáit go Béal Feirste

03 Aibreán 2013

Chuir Carál Ní Chuilín, MLA, an tAire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta, fáilte roimh Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., an tAire Stáit, agus iad ar cuairt lae ar Bhéal Feirste inniu (3 Aibreán 2013). Bhí na hAirí sa chathair ar sciuirdturas a raibh mar aidhm aige traidisiúin teanga agus chultúir a chur ar sárthaispeáint dóibh. Tugadh cuairt ar roinnt ionad, lena n-áirítear Gníomhaireacht na hUltaise, an tIonad Cathrach Ealaíon (MAC), Cultúrlann McAdam Ó Fiaich, agus Coláiste Feirste.

Dúirt an tAire Deenihan gur chúis ríméid dó an deis a bheith aige taithí phearsanta a fháil ar na forbairtí fuinniúla spreagúla atá ar siúl sa chathair, go háirithe in earnáil na n-ealaíon. “Is mór an trácht ar an gcumhacht atá ag na healaíona chun pobail a spreagadh, a oiliúint, agus a thabhairt le chéile. Is féidir úsáid a bhaint as an ealaín chun aird a tharraingt ar ár gcomhoidhreacht chultúrtha agus chun í a chur ar sárthaispeáint do phobail go háitiúil is go forleathan. Agus is féidir leis an ealaín an chomhoidhreacht chultúrtha seo a chur chun cinn agus a chosaint in éineacht,” arsa an tAire.

Tháinig an tAire Mac Fhionnlaoich leis an Aire Deenihan maidir leis an gcuairt a bheith fiúntach rathúil sa mhéid is gur tugadh deis dóibh an tsárobair atá ar bun ar fud na cathrach ar leibhéal pobail a fheiceáil. Dúirt sé freisin, “Cuireann sé áthas orm a oiread díograise agus dúthrachta atá ag muintir Bhéal Feirste don Ghaeilge agus don Ultais araon. Tá sé ríthábhachtach go leanaimid orainn ag obair as lámha a chéile, go háirithe trí ghníomhaireachtaí an Fhorais Teanga Thuaidh Theas, chun a chinntiú go mbeidh rath i gcónaí ar an Ghaeilge agus ar an Ultais. Dá mhéad a roinnimid cultúr agus traidisiúin teanga le chéile, is ea is fearr a thuigimid a chéile agus a bhainimid taitneamh as ár gcomhoidhreacht.”

Dúirt an tAire Ní Chuilín go raibh sí thar a bheith sásta bheith ina hóstach don chuairt seo. “Is cúis bróid domsa mo chathair dhúchais a thaispeáint don Aire Deenihan agus don Aire Mac Fhionnlaoich. Is cúis bróid do mhuintir Bhéal Feirste agus do mhuintir an tuaiscirt araon ár gcumas cruthaitheachta, ár gcultúr, agus ár dtraidisiúin. Tá súil agam go bhfuair na hAirí léargas ar an réimse suntasach ionad cultúrtha agus ealaíonta atá againn. Tá ról gníomhach ag na healaíona agus ag na hearnálacha cruthaitheacha i gcur leis an soláthar a dhéantar ar thurasóirí agus chun iad a mhealladh go dtí ár mbailte agus ár gcathracha. Ní mór dúinn cur le chéile chun a dheimhniú go mbainimid feidhm as an acmhainneacht seo agus go dtógaimid geilleagar fuinniúil rathúil,” a dúirt an tAire.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service