04/10/13

04/10/2013 : Cuimneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 le tionól i New Orleans

D’fhógair Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu (Déardaoin, 4 Deireadh Fómhair 2013) gur i New Orleans – ceann de na cathracha is sine agus is iomráití sna Stáit Aonaithe – a bheidh Cuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir 2014.

Dúirt an tAire Deenihan:

‘Mar Chathaoirleach ar Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, táim ag súil go mór le bheith ag obair le ‘Gréasán Éireannach New Orleans’, le grúpaí Ibeirneacha na cathrach agus leis an bpobal áitiúil ansin chun socruithe a dhéanamh do chlár Chuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir an bhliain seo chugainn.  Táim cinnte gur ócáid an-speisialta a bheith inti, a thabharfaidh ómós dóibh siúd a d’fhulaing agus a d’éag le linn Ghorta Mór na hÉireann agus go ndéanfaidh an cuimhneachán ceiliúradh bríomhar ar éachtaí móra na ndaoine a chuaigh ar imirce, agus a sliocht, a rinne saol nua dóibh féin ina mbailte nua i New Orleans agus ar fud Dheisceart na Stát Aontaithe’. 

Tá cairdeas ar leith idir muintir na hÉireann agus muintir New Orleans mar gheall ar fhulaingt agus ar chaillteanas agus mar gheall ar spiorad na foighne agus an dóchais a léirigh siad i láthair na tubaiste.  D’athraigh cúrsaí an tsaoil go huile agus go hiomlán in Éirinn nuair a theip go tubaisteach ar an mbarr prátaí le linn na 1840í.  Mar thoradh air sin, athraíodh tírdhreach déimeagrafach agus cultúrtha na tíre.  Chuaigh na mílte Éireannach ar imirce go New Orleans agus idir 1840 agus 1860 bhí níos mó Éireannach per capita i New Orleans ná mar a bhí i mBostún ná i Philadelphia.  Go dtí an lá atá inniu ann, is é an Irish Channel croílár imeachtaí na Féile Pádraig i New Orleans.

Tar éis an Spéirling Katrina, thaispeáin na hÉireannaigh an atrua agus an fhlaithiúlacht chéanna do mhuintir New Orleans is a fuair a muintir a chuaigh rompu le linn na tréimhse ba uafásaí i stair na hÉireann.  Go deimhin, thug Rialtas na hÉireann €1 milliún i dtreo fóirithinte díreach i ndiaidh na stoirme.  Tugadh €700,000 don Chros Dhearg chun úsáid a bhaint as láithreach ar Chósta na Murascaille agus tugadh €300,000 d’eagraíochtaí éagsúla pobail agus seirbhíse sibhialta.

Fógrófar tuilleadh sonraí maidir leis an gclár do Chuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir, an dáta san áireamh, sna míonna atá le teacht.

Tá an próiseas roghnúcháin chun an suíomh do Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 a shocrú ar bun faoi láthair.  Tionólfar i gConnacht é.  Fógrófar dáta agus suíomh Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir níos déanaí i mbliana.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service