05/10/13

05/10/2013 : Seolann an tAire Deenihan Taispeántas Ealaíne i nDún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath.

Dé Sathairn, 5 Deireadh Fómhair 2013: Seolfaidh Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, taispeántas de shaothar ealaíne dhaltaí dara leibhéal mar chuid den tionscnamh Ag Gabháil do na hEalaíona atá á reáchtáil ag an gCumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha sa Scoil Mharcaíochta in Ard-Mhúsaem na hÉireann, Dún Uí Choileáin, Baile Átha Cliath.

Is cumann gairmiúil do cheannairí scoile dara leibhéal in Éirinn é An Cumann Náisiúnta Príomhoidí agus Príomhoidí Tánaisteacha. Cuireann siad chun cinn clár ealaíon san oideachas – Ag Gabháil do na hEalaíona – atá á mhaoiniú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ó 2006. Go dtí seo, cuireadh críoch le os cionn 300 tionscadal i réimse leathan disciplíní. Déantar measúnú ar agus éiríonn le 60-70 tionscadal scoile ar an meán gach bliain agus faigheann gach scoil €1,000 – €1,500.

Ag labhairt ag an ócáid, dúirt an tAire Deenihan, “Is sampla é Ag Gabháil do na hEalaíona den chineál tionscnaimh atá mé ag iarraidh a spreagadh. Is bunchloch gan dabht de Chairt na nEalaíon san Oideachas a sheol mé féin agus an tAire Quinn ag tús na bliana í an rannpháirtíocht sna healaíona. Leagann an Chairt seo amach slí nuálach ionas gur féidir le Ranna Rialtais, gníomhaireachtaí, institiúidí cultúrtha agus leis an gcóras oideachais agus ealaíon ina iomláine oibriú i dteannta a chéile chun leanaí agus daoine óga a spreagadh agus iad ag tógáil páirt agus á gcur féin in iúl go healaíonta.”

Thug an tAire aitheantas freisin don ról atá ag an gComhairle Ealaíon, ag rá gur mar gheall ar na cláir Ealaíontóirí sna Scoileanna agus Ag Gabháil do na hEalaíona chomh maith leis an obair a dhéanann Oifigigh Ealaíon i ngach contae a fhaigheann scoileanna deis oibriú i gcomhpháirtíochtaí ealaíon.

Mar fhocal scoir, dúirt an tAire Deenihan: “Ní mór do na healaíona a bheith níos lárnaigh i saol leanaí agus daoine óga. In imeacht ama, tá súil agam cabhrú le scoileanna a bheith ‘saibhir sna healaíona’ mar atá beartaithe ag gCairt um Ealaíona san Oideachas.”

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service