09/01/13

09/01/2013 : Nascann Cultúr – Seolann Deenihan agus Creighton Clár Chultúr na hÉireann d’Uachtaránacht na hEorpa

Nascann Cultúr – Seolann Deenihan agus Creighton Clár Chultúr na hÉireann d’Uachtaránacht na hEorpa

• Beidh imeachtaí á reáchtáil i ngach ceann de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, agus níos faide ó bhaile, mar chuid den Chlár Cultúir Náisiúnta agus Idirnáisiúnta
• Tá thart ar 400 imeacht – lena n-áirítear ceol, na físealaíona, litríocht, damhsa, drámaíocht, scannáin, grianghrafadóireacht agus cineálacha eile ealaíon – sa chlár.
• “Is ionann ealaíona agus cultúr na hÉireann is ár gcárta aitheantais idirnáisiúnta” – Deenihan

Seolfaidh Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus Lucinda Creighton T.D.,  Aire Stáit do Ghnóthaí Eorpacha, an Clár iomlán Cultúir d’Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle na hEorpa go hoifigiúil inniu (Dé Céadaoin, 9ú Eanáir, 2013).

Cuimsíonn an clár – Nascann Cultúr – atá faoi stiúir na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, thart ar 400 imeacht a bheidh ar bun ar fud na hÉireann agus an Aontais Eorpaigh.  Tugann an clár le chéile Rannóg Chultúr Éireann na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an Chomhairle Ealaíon, Roinn an Taoisigh, an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála, Oifig na nOibreacha Poiblí, agus forais agus eagrais chultúrtha na hÉireann.

Mar chuid de Nascann Cultúr, glacfaidh ealaíontóirí na hÉireann agus na hEorpa páirt i réimse leathan imeachtaí sa bhaile agus thar lear agus is príomhghné é de phleananna na hÉireann ceiliúradh a dhéanamh ar Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Beidh an clár á reáchtáil ag an am céanna leis an Uachtaránacht go dtí deireadh mhí an Mheithimh 2013.

Agus é ag seoladh Nascann Cultúr, dúirt Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta:

“Tá cáil ar ár gceol, ar ár rince, ar ár n-ealaíona agus ar ár litríocht ar fud an domhain agus an clú sin tuillte go maith againn. Tríd an gclár cultúir atá á sheoladh inniu againn, creidim go mbeidh deis ag Éire ár n-ealaíona agus ár gcultúr a chur i láthair lucht féachana nua agus seanbhunaithe araon ar fud na hEorpa, agus ní fhéadfaidh sé sin ach a bheith chun leasa ár n-ealaíontóirí agus ár dtíre. “Is ionann ealaíona agus cultúr na hÉireann is ár gcárta aitheantais idirnáisiúnta”. Cuireann Nascann Cultúr sárchumas na tíre seo ar an ardán náisiúnta agus Eorpach.”

Dúirt Lucinda Creighton T.D., Aire Stáit do Ghnóthaí Eorpacha i Roinn an Taoisigh agus sa Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála:
Mar thoradh ar na scórtha imeachtaí a bheidh ag tarlú ar fud na tíre agus ar fud an Aontais Eorpaigh mar chuid dár gClár, beidh Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh níos feiceálaí agus níos follasaí don phobal sa bhaile agus thar lear. Mar gheall ar an réimse éagsúil imeachtaí atá beartaithe, beidh rud sa chlár seo do gach uile dhuine. Trí thacú le grúpaí pobail agus le tionscadail áitiúla ealaíon, beidh baint ag gach contae in Éirinn leis an gclár nuálaíoch seo agus beidh an scoth de chultúr na hÉireann agus na hEorpa ar fáil do mhuintir na hÉireann.”
Cuimsíonn Nascann Cultúr iliomad cineálacha ealaíon, lena n-áirítear scannáin, ceol, na físealaíona agus imeachtaí litríochta ar fud cúig shraith ar leith a áireoidh féilte, comhpháirtíochtaí faoi choimirce na n-údarás áitiúil, tionscadail óige agus na healaíona traidisiúnta agus sraith ar a dtugtar Partners for Imagination a chuireann eagraíochtaí ealaíon na hÉireann, a raibh dlúthbhaint acu le hobair trasna teorainneacha san Eoraip chun leasa ealaíontóirí, rannpháirtithe sna healaíona agus lucht féachana na hÉireann, ar taispeáint.

Thar lear, cuirfidh ealaíontóirí na hÉireann saothar ar taispeáint i ngach Ballstát, le béim ar leith ar na mórchathracha. Áireoidh sé sin The Chieftains a bheidh ag seinnt i mí Aibreáin, taispeántas de réimse ealaíontóirí Éireannacha, Francis Bacon agus Orla Barry, mar shampla, in Bozar i mí Feabhra, an scannán gan focail ó 1926 le scór ceolfhoirneach, Irish Destiny, scannán iardhearcach le Jim Sheridan, Brokentalkers, Blue Boy agus an scríbhneoir iomráiteach Anne Enright a bheidh ar an ardán mar chuid de Passa Porta i mí an Mhárta. Níl ansin ach rogha beag de na príomhimeachtaí a bheidh ar bun le linn na hUachtaránachta.

Sa bhaile, tá Culture Connects ag tacú le réimse imeachtaí comhaimseartha ealaíon a bheidh ar bun ar fud na tíre. Áireoidh na himeachtaí sraith ceolchoirmeacha spriocdhírithe a dhéanfaidh ceiliúradh ar 17 cumadóir Eorpach a bheidh ar bun sa Cheoláras Náisiúnta, taispeántas speisialta de shaothar Eorpach an Ghailearaí Náisiúnta lena n-áirítear Degas agus Gainsborough, taispeántas speisialta Lá Bloom sa Leabharlann Náisiúnta, agus sracfhéachaint leis an gCartlann Náisiúnta ar bhallraíocht 40 bliain na hÉireann san Aontas Eorpach.

Ag cur clabhsúir lena chuid cainte, dúirt an tAire Deenihan:

“Tá a fhios againn ar fad go bhfuil go leor cainte atá diúltach déanta faoi Éireann ar fud an domhain ón mbliain 2008. Tógfaidh sé am an damáiste sin a chur ina cheart. Táimid á dhéanamh sin de réir a chéile. Creidim gur cuid den iarracht sin é an Clár Cultúir atá ag tionlacan Uachtaránacht na hÉireann ar Chomhairle na hEorpa, agus is cur i láthair atá freisin ar ardán na hEorpa d’Éire atá nuálaíoch, cruthaitheach agus suimiúil.”

Críoch

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service