11/04/13

11/04/2013 : Cuireann Deenihan fáilte roimh thoscairí go dtí Oscailt Oifigiúil Chruinniú Iomlánach an Earraigh den IETM

Chuir Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, fáilte roimh thoscairí go dtí Cruinniú Iomlánach an Earraigh den Líonra Idirnáisiúnta um na hEalaíona Taibhiúcháin Comhaimseartha (IETM) ag an oscailt oifigiúil i mBarra an Teampaill tráthnóna inniu (6.15pm Déardaoin, 11 Aibreán 2013).

Is balleagraíocht í an IETM a spreagann líonrú idir ealaíontóirí taibhiúcháin gairmiúla idirnáisiúnta, a spreagann malartú dinimiciúil eolais, agus a spreagann dea-ghnás agus ardchaighdeán sna healaíona taibhiúcháin. Tagann a ballraíocht ó níos mó ná 50 tíortha éagsúla. Seo an chéad uair ag an IETM Cruinniú Iomlánach a thionól i mBaile Átha Cliath. Tionóltar na Cruinnithe Iomlánacha seo dhá uair sa bhliain i gcathracha éagsúla agus beidh an chéad cheann eile ar siúl san Aithin i mí Dheireadh Fómhair 2013.

Ag labhairt dó roimh an gcruinniú, dúirt an tAire Deenihan: “Beidh an cruinniú seo dírithe ar líonrú agus ar chruthú caidrimh idir ealaíontóirí taibhiúcháin gairmiúla idirnáisiúnta, chomh maith le deis a thabhairt don chathair óstach ealaíontóirí na háite, eagraíochtaí cultúrtha na háite, agus an chathair féin a chur ar sárthaispeáint.”

Ag Cruinnithe Iomlánacha an IETM bíonn clár cruinnithe, díospóireachtaí, agus grúpaí oibre do bhaill an IETM agus d’ealaíontóirí taibhiúcháin gairmiúla áitiúla. Ina theannta sin reáchtáiltear clár ealaíonta atá oscailte don phobal agus a chuireann ealaíontóirí taibhiúcháin áitiúla i láthair.

I measc na n ealaíontóirí agus a gcompántas a mbeidh a gcuid saothair ar chlár ealaíonta poiblí IETM Bhaile Átha Cliath tá: Comhlacht Liz Roche, Amharclann Pan Pan, Brokentalkers, Rince John Scott, Féile Imill Bhaile Átha Cliath, agus an compántas drámaíochta The Company; freisin beidh clár ealaín taibhiúcháin ann le tacú Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. ‘Muinín’ is téama don Chruinniú Iomlánach IETM i mbliana.

Tá súil le 600 toscairí ó 39 tíortha éagsúla go dtí IETM Bhaile Átha Cliath, agus thart ar 150 toscairí as Éirinn féin san áireamh. Is é Ionad Ealaíon an Project príomhionad an chruinnithe, agus tionólfar na himeachtaí go léir laistigh de shiúlóid ghearr ón suíomh sin.

Is tionscadal de chuid Chomhairle Ealaíon na hÉireann i gcomhar leis an rannóg Cúltúr Éireann den Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta é IETM Bhaile Átha Cliath 2013, á léiriú ag Ionad Ealaíon an Project le tacú ó Fháilte Éireann agus ó Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath. Is cuid í de Chlár Cultúir na hÉireann chun Uachtaránacht na tíre seo ar Chomhairle an Aontais Eorpaigh a cheiliúradh.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service