11/10/13

11/10/2013 : Fáiltíonn Deenihan roimh chomhar níos dlúithe agus éifeachtúlacht níos fearr idir thrí ghailearaí

Dé hAoine, 11 Deireadh Fómhair – D’fháiltigh Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, roimh shíniú chomhaontú seirbhísí comhroinnte idir Ghailearaí Náisiúnta na hÉireann, Áras Nua-Ealaíne na hÉireann agus Áiléar Crawford Chorcaí.

Ceann de bhunaidhmeanna an chomhaontaithe seo is ea airgead a shábháil ar an gcáiníocóir trí chomhoibriú níos fearr a chothú idir na hinstitiúidí cultúrtha náisiúnta. Déanfar é seo trí sheirbhísí a chomhroinnt idir gach ceann de na trí institiúid.

Ar cheann de phríomh-mholtaí an Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, a chuir an rialtas i bhfeidhm, bhí institiúidí cultúrtha náisiúnta a spreagadh chun oibriú níos dlúithe lena chéile agus coigiltí a dhéanamh dá réir sin. I measc na réimsí atá clúdaithe faoin gcomhaontú seirbhísí comhroinnte, tá acmhainní daonna, soláthar, seirbhísí caomhantais agus grianghrafadóireachta, bainistíocht ar bhailiúcháin – lena n-áirítear catalógú, digitiú, stóráil, árachas, fiontar agus margaíocht.

Dúirt an tAire Deenihan:

“Laghdaigh mo Roinn, mar aon le gach Roinn eile, an méid maoinithe a fhaightear ón gcáiníocóir. Tá tionchar aige seo ar an méid maoinithe is féidir liom a leithdháileadh ar na hinstitiúidí seo. Tá sé ciallmhar na hinstitiúidí a spreagadh chun oibriú níos dlúithe lena chéile agus coigiltí a dhéanamh ar an tslí sin. Fáiltím roimh shíniú an chomhaontaithe seo atá mar chuid lárnach den Phlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí a d’aontaigh an Rialtas.”

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service