01/11/12

1/11/2012 Deontas €470,000 ceadaithe ag an Aire Stáit Mac Fhionnlaoich don tionscadal taighde www.abair.ie

Agus é ag seoladh an chéad chéim eile den tionscadal www.abair.ie in Óstán Mount Errigal, Leitir Ceanainn, Co Dhún na nGall inniu, dúirt an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D., go raibh an-áthas air a bheith in ann deontas €470,000 a cheadú chun an obair thaighde thábhachtach seo a  mhaoiniú don tréimhse trí bliana amach romhainn.

Is tionscadal taighde ollscoile é www.abair.ie  a bhfuil sé mar aidhm aige córas iomlán téacs-go-hurlabhra don Ghaeilge a fhorbairt.  Tá an tionscadal á stiúradh ag an Ollamh Ailbhe Ní Chasaide sa tSaotharlann Foghraíochta agus Urlabhra atá mar chuid d’Ionad an Léinn Teangacha agus Chumarsáide (CLCS), i Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath. Go dtí seo, is féídir canúint Uladh a aimsiú ar an suíomh www.abair.ie agus láinseáil an tAire Stáit an dara canúint, canúint Chonnacht, inniu.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich, “is tionscadal iontach nuálach é www.ABAIR.ie a thugann an Ghaeilge go croílár theicneolaíocht na linne seo agus a chruthaíonn féidearthachtaí réabhlóideacha i dtaca le teagasc agus le forleathnú na Gaeilge ar fud na cruinne.”  Thréaslaigh sé le Coláiste na Trionóide, agus leis an Ollamh Ailbhe Ní Chasaide agus a foireann, as an obair thionscantach atá déanta acu chun an córas sintéiseach seo a fhorbairt.

Thagair an tAire Stáit chomh maith don tairbhe a eascróidh ón tionscadal seo i gcomhthéacsanna éagsúla, mar acmhainn taighde agus foghlamtha ach go háirithe agus mar áis tharraingteach don aos óg. “Tá an teicneolaíocht fite fuaite le saol na glúine óige ach go háirithe. Tugann www.abair.ie léargas úrnua dúinn ar ár dteanga agus ar ár gcultúr agus rachaidh sé go mór chun tairbhe do phobal na Gaeilge, idir fhoghlaimeoirí agus chainteoirí araon, ar fud an domhain mhóir sna blianta amach romhainn,” a dúirt an tAire Stáit.
Críoch

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service