12/03/13

12/03/2013 : Bord nua fógartha do Bhord Scannán na hÉireann

Dé Máirt, 12 Márta – Tá an seachtar a bheidh ar bhord nua Bhord Scannán na hÉireann fógartha ag Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Is é Bill O’Herlihy an Cathaoirleach ainmnithe. De réir na nósanna imeachta do cheapacháin dá leithéid,tá a phost le deimhniú ag an gCoiste Oireachtais um Chomhshaol, Chultúr agus an Ghaeltacht ar dháta atá le socrú. Is iad seo a leanas an seisear ball eile den bhord: Maurice Sweeney, an Dr. Annie Doona, John Rice, Kate O’Toole, Seamus Deasy agus Katie Holly. Tugtar nótaí beathaisnéise thíos.

Dúirt an tAire Deenihan:

“Tá an-áthas orm go bhfuil glactha ag an seachtar an-éirimiúil seo le mo chuireadh bheith ina mball de Bhord Scannán na hÉireann. Tá siad ag dul isteach ar Bhord Scannán na hÉireann ag am cinniúnach d’earnáil scannán agus chlosamhairc na hÉireann.

“Tá sé mar thosaíocht ag an Rialtas seo tacú leis an bhfostaíocht, agus an fhostaíocht a chruthú, ar fud gach earnáil. Tá páirt á glacadh ag an earnáil scannán agus chlosamhairc sa phróiseas seo, agus tá sé ríthábhachtach go méadaímid an tionchar is féidir a bheith ag an earnáil sin ar athshlánú leanúnach na tíre.

“Faoi chathaoirleacht Bill O’Herlihy, agus in éineacht le foireann Bhord Scannán na hÉireann a bhfuil taithí acu, creidim go spreagfaidh an bord nua seo fás agus forbairt sa ghníomhaireacht, agus go gcothóidh sé an chéad ghlúin chumasach eile d’ealaíontóirí closamhairc in Éirinn.”

Mairfidh na ceapacháin ar feadh tréimhse cheithre bliana.

Bord nua Bhord Scannán na hÉireann

Bill O’Herlihy, an Cathaoirleach Ainmnithe
Craoltóir teilifíse le RTÉ é Bill O’Herlihy, a bhfuil aithne air mar phríomhláithreoir sacair an stáisiúin. Tá sé ag gabháil den chraoltóireacht ó na 1960í i leith, agus ba é an príomhláithreoir spóirt ag RTÉ é le haghaidh roinnt mórchomórtais, na Cluichí Oilimpeacha, Coirn an Domhain, Comórtais Pheile na hEorpa, agus Comórtais Raoin agus Faiche an Domhain agus na hEorpa ina measc. Bhain sé Duais Jacob’s as an láithreoireacht a rinne sé do Bhealach 2 ar Chorn an Domhain 1990, nuair a bhain foireann Phoblacht na hÉireann na babhtaí ceathrú ceannais amach. Is feidhmeannach caidrimh poiblí é O’Herlihy freisin.

Maurice Sweeney (Scannánóir Faisnéise)
Le deich mbliana anuas tá teist ar Maurice Sweeney mar dhuine de phríomhscannánóirí faisnéise na hÉireann. Tar éis dó scannáin a dhéanamh ar ábhair éagsúla, ó dhrámaí faisnéise Cromwell in Ireland go portráidí cruthaitheacha de Bhrian Ó Nualláin agus den scríbhneoir coirscéalta John Connolly, tá a chéad phríomhscannán drámata curtha i gcrích aige .i. Saving The Titanic, a thuill moladh go forleathan ó na léirmheastóirí. Tá ceithre Ghradam Scannán agus Teilifíse na hÉireann (IFTA) bainte ag Mac Suibhne mar stiúrthóir.

Dr Annie Doona (Acadóir)
Is í an Dr Annie Doona Uachtarán Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire (IADT). Tá an Scoil Náisiúnta Scannán ina cuid den IADT ó bunaíodh í i mí na Samhna 2003. Is ionad barr feabhais é don oideachas agus don oiliúint sna scannáin, sa bheochan, sa chraoltóireacht, agus sna meáin dhigiteacha.

John Rice (Beochantóir)
Tá John Rice ina phríomhoifigeach feidhmiúcháin ar JAM Media, comhlacht a chomhbhunaigh sé féin. Cruthaíonn JAM Media a gcuid brandaí siamsaíochta féin, agus forbraíonn agus cuireann i láthair iad. Thosaigh an Ríseach amach ar phríomhscannáin bheochana thall sna Stáit, ag obair do 20th Century Fox ar na scannáin Anastasiaagus Titan AE, agus ar a thuilleadh nach iad. Chaith sé seal ina dhiaidh sin le MTV i Nua Eabhrac mar ar chuir sé dhá bhliain isteach mar dhearthóir carachtair ar roinnt tionscadail iomráiteacha. Go dtí seo, tá brandaí siamsaíochta JAM ceadúnaithe ar fud 70 tír, tá siad aistrithe go 23 teanga, agus tá siad le feiceáil ag 120 milliún duine.

Seamus Deasy (Cineamatagrafadóir)
Tá an cineamatagrafadóir Seamus Deasy ainmnithe do chúig Ghradam Scannán agus Teilifíse na hÉireann (IFTA), a chuimsíonn gradam Stiúrthóir Grianghrafadóireachta (Dráma Scannán/Teilifíse) as Neverland (2011), gradam Stiúrthóir Grianghrafadóireachta as A Film with Me in It (2008), gradam Cineamatagrafadóireachta as The Mighty Celt (2005), gradam Éacht Ceardaíochta – Scannán as When the Sky Falls (2000), agus gradam Rannpháirtíocht Cheardaíochta as The General (1998). Bhain Deasy gradam Cineamatagrafadóireachta 2005 as The Tiger’s Tail (2006).

Katie Holly (Léiritheoir)
Agus Katie Holly mar Stiúrthóir Bainistíochta ar Bl!nder Films, tá roinnt scannán curtha i láthair aici a bhain gradaim agus a taispeánadh ag mórán féilte idirnáisiúnta ar nós féilte Dhún Éideann, Seattle, Slamdance, Rotterdam, Londain, Toronto, agus sxsw. Bhain a chéad hiarracht, One Hundred Mornings, Gradam Speisialta an Ghiúiré ag Féile Scannán Slamdance 2010 chomh maith le Gradam IFTA as an gcineamatagrafadóireacht. Ar na príomhscannáin eile a raibh sí páirteach iontu tá Sensation,Come on Eileen, agus Citadel. Thosaigh sí amach in Treasure Entertainment in 2001, mar ar oibrigh sí ar Man About Dog, The Mighty Celt, Shrooms, agus ar a thuilleadh scannán nach iad.

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service