12/05/13

12/05/2013 : Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i gCill Rois, Co. an Chláir

Ar an Domhnach, 12ú Bealtaine 2013, rinne an tUachtarán Micheál D. Ó hUiginn feidhm oifigiúil ag Lá Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir i gCill Rois.

Mar chuid den searmanas bhí searmanas foirmiúil Stáit le honóracha míleata agus searmanas fleascleagain de chuid Ambasadóirí na hÉireann i gcuimhne orthu siúd ar fad a d’éag nó a d’fhulaing le linn an Ghorta Mhóir – d’fhreastail níos mó ionadaithe ná riamh de chuid an Chóir Thaidhleoireachta ar ócáid na bliana seo. Chuimsigh sé clár freisin ina raibh ceol, drámaíocht agus filíocht a bhí curtha le chéile ag pobal áitiúil Chill Rois.

Ag labhairt dó ag an ócáid náisiúnta, dúirt Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cathaoirleach ar Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir:

“Tá an-áthas orm go bhfuil an oiread sin daoine anseo inniu i gCill Rois chun ómós a léiriú d’íospartaigh an Ghorta Mhóir. Léiríonn láithreacht an Uachtarán Micheál D. Ó hUiginn ag ócáid na bliana seo an leibhéal measa atá againn ar íospartaigh an ama uafásaigh sin i stair na tíre. Dar ndóigh, ní d’íospartaigh na staire amháin atáimid ag léiriú ómóis inniu anseo i gCill Rois, ach ní mór dúinn feasacht a mhéadú faoin ocras agus faoi cheisteanna slándála bia ar fud an domhain – seo príomhaidhm de chuid Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir a bhfuil mé mar chathaoirleach air. Mar gheall ar an taithí atá againn féin ar an ngorta, tá bá againn leo siúd a bhfuil an t-ocras agus an tearc-chothú ag cur as dóibh ar fud an domhain.”

Sna blianta atá caite, tionóladh an cuimhneachán náisiúnta sa Sciobairín, Co. Chorcaí, i Muraisc, Co. Mhaigh Eo, i gCluain Eois, Co. Mhuineacháin agus i nDroichead Átha, Co. Lú.

Reáchtálfar Cuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir 2013 i Sydney na hAstráile ar an 25 Lúnasa.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service