13/02/13

13/02/2013 : Cuireann Deenihan fáilte roimh an Tionscnamh um Chathair Bheo

Dé Céadaoin, 13 Feabhra, Chuir Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, fáilte roimh an Tionscnamh um Chathair Bheo atá á thabhairt isteach mar chuid den Bhille Airgeadais 2013.

Is dreasacht phíolótach chánach é an Tionscnamh um Chathair Bheo atá spriocdhírithe agus a bhfuil mar aidhm aige athfhorás na gceantar stairiúil uirbeach a chur chun cinn ar bhonn píolótach trí dhíriú ar na nithe seo a leanas:1. daoine a mhealladh ar ais go dtí lár chathracha na hÉireann chun cónaí i bhfoirgnimh stairiúla;
2. athfhorás a spreagadh ar cheartlár miondíolaíochta na gceantar lárnach gnó.

Cuirfidh an Tionscnamh dreasachtaí cánach ar fáil i gcomhair oibreacha athchóirithe ar fhoirgnimh chónaithe agus mhiondíolaíochta, chun iad a chur in oiriúint le cónaí iontu nó chun feabhsúcháin a dhéanamh ar fhoirgnimh a bhfuil cónaí iontu faoi láthair. Beidh na dreasachtaí dírithe ar úinéirí lonnaitheacha agus rithfear reachtaíocht maidir leo sa Bhille Airgeadais 2013. Cuirfear an reachtaíocht ar fáil faoi réir an ordaithe um thosach feidhme a bhraithfidh ar fhaomhadh Státchabhair ón AE.

Dúirt Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta:

“Tacaím go hiomlán le forbairt scéime do limistéir stairiúla uirbeacha ar bhonn píolótach. Dar liomsa go bhféadfadh an scéim bheartaithe seo cabhrú leis an Stát, ar leibhéal rialtais áitiúil agus rialtais lárnaigh araon, a dhualgas a chomhlíonadh le hoidhreacht ailtireachta na tíre seo a chosaint agus le forbairt inbhuanaithe agus athúsáid na gcroí-limistéar stairiúil uirbeach a ghríosadh.”

Lean sé air:

“Is forbairt atá sa scéim seo ar roinnt tionscnaimh pholasaí maidir leis an ábhar seo atá tugtha isteach ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta le déanaí, a chuimsíonn Tionscnamh na mBailte Stairiúla agus foilsiú an lámhleabhair threoraigh nua An Todhchaí á Chruthú – Cás-staidéir ar Athchóiriú agus Athúsáid i dTimpeallachtaí Stairiúla Uirbeacha, atá dírithe ar athúsáid struchtúr faoi chosaint.

“Tá sé mar aidhm ag an Tionscnamh um Chathair Bheo sócmhainní oidhreachta na tíre a chaomhnú, athfhorás bunaithe ar an oidhreacht a spreagadh, agus cur le forbairt fhadtéarmach inbhuanaithe na láithreán seo.”

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service