14/01/13

14/01/2013 : Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2013 le tionól i gCill Rois, Contae an Chláir

CUIMHNEACHÁN NÁISIÚNTA AN GHORTA MHÓIR 2013 LE TIONÓL I gCILL ROIS, CONTAE AN CHLÁIR D’fhógair Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu (14 Eanáir 2013) plean Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir do Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2013. Tionólfar Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i gCill Rois, Contae an Chláir, in 2013; Tionólfar Cuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir i Sydney na hAstráile ar an 25ú Lúnasa 2013; Molfar do phobail ar fud na tíre a n-imeachtaí áitiúla féin a eagrú chomh maith i gcuimhne ar an nGorta Mór; Iarrfar ar scoileanna ar fud na tíre nóiméad ciúnais a chaitheamh ar an Aoine roimh Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir i gcuimhne ar na daoine a d’éag nó a d’fhulaing le linn an ghorta; agus Iarrfar ar eagraíochtaí spóirt nóiméad ciúnais a chaitheamh ag imeachtaí spóirt agus poiblí a bheidh ar bun ar lá Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir. Dúirt an tAire Deenihan: “Beidh sé seo ar an séú bliain as a chéile go bhfuil Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag tarlú. Tá mé thar a bheith sásta gur i gCill Rois, Contae an Chláir, a bheidh Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir ag tarlú in 2013 agus tuigim an tiomantas agus an tacaíocht láidir atá sa phobal i gCill Rois agus sa chontae ar fad. Dearbhaíonn sé an meas mór atá fós ag daoine sa lá atá inniu ann ar na daoine sin a d’éag, a d’fhulaing agus a chuaigh ar imirce le linn na tréimhse tubaistí sin i stair na tíre seo.” Tá sé an-suntasach go bhfuil Cill Rois roghnaithe mar bhaile óstach do Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir in 2013 ó tharla ceangal láidir stairiúil a bheith ag an mbaile leis an nGorta Mór. Bhí Cill Rois agus an ceantar máguaird i measc na gceantar ba mheasa a buaileadh le linn an ama tubaistigh sin i stair na tíre. Tháinig laghdú chomh mór ar dhaonra thiar theas an Chláir de bharr díshealbhuithe, fiabhras agus an calar nach raibh an daonra riamh ina dhiaidh sin chomh mór is a bhí sé roimh an nGorta. Meastar gur chaill Aontas Chill Rois 50% dhá dhaonra idir 1846 agus 1851. Díshealbhaíodh os cionn 20,000 duine i gceantar Chill Rois agus bhí i bhfad níos mó ná an 800 duine a bhí ceaptha a bheith ann i dteach na mbocht ar an mbaile agus iad tanaí, dólásach agus scriosta. Tharla díothacht agus bás ar scála tubaisteach ann. Dúirt an tAire Deenihan: “Tá Coiste Cuimhneacháin an Ghorta Mhóir ag tnúth le bheith ag obair go dlúth le pobal Chill Rois chun a chinntiú go mbeidh Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2013 ina ócáid oiriúnach agus lán brí dóibh siúd ar fad a d’éag, a d’fhulaing agus a chuaigh ar imirce.” Ghabh an tAire Deenihan buíochas le baill Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir as a dtiomtantas do chinntiú go dtugtar chun cuimhne go cuí imeachtaí tubaisteacha an Ghorta Mhóir agus go ndéantar ceiliúradh mar is cuí ar chion tairbhe neamhghnách na ndaoine sin ar fad a chuaigh ar imirce. CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service