14/03/13

14/03/2013 : Glactar le moltaí an AE ar chosaint siorcanna, eilifintí agus srónbheannach ag Coinbhinsiún Idirnáisiúnta

Ag seisiún deiridh den Chomhdháil CITES ar maidin (Déardaoin 14 Márta 2013), glacadh de bharr vótála le moltaí úrnua chun cosaint a chur ar fáil do shiorcanna.

Tá sé mar aidhm ag an gCoinbhinsiún maidir le Trádáil Idirnáisiúnta i Speicis Fauna agus Flóra Fiáine i mBaol (CITES) trádáil inbhuanaithe i speicis fhiáine plandaí agus ainmhithe a chinntiú. Cruinníonn tíortha ó cheithre airde an domhain gach trí bliana ag na Comhdhálacha Páirtithe (CoPs) chun a dhéanamh amach cad iad na speicis atá faoi bhagairt ag an trádáil agus chun a chur chun vóta an gá na speicis sin a chur faoi chosaint an Choinbhinsiúin.

De bharr vótálacha na maidine seo beidh siorcanna faoi chosaint ar thrádáil idirnáisiúnta neamh-inbhuanaithe, go háirithe ar an trádáil eite siorca go dtí an Áise. Ar na siorcanna a bheidh thuas leis na moltaí seo a chur i bhfeidhm tá an Siorc Bán Aigéanach agus roinnt speiceas den Cheann Casúir. Glacadh freisin le moladh breise a chuir Éire chun cinn thar ceann an AE chun an Craosaire a chosaint.

Labhair Éire ag CoP CITES thar ceann an AE, a Bhallstáit agus na Croáite, agus d’impigh ar na tíortha eile tacú leis na moltaí chun a chinntiú go mba fada buan iad na speicis siorcanna atá ag snámh na bhfarraigí móra leis na céadta milliún bliain.

Chuir Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltacha, fáilte roimh thoradh na vótálacha: “Céim mhór atá sna torthaí seo inniu i dtreo chaomhnú fadtéarmach na speiceas siorcanna. Táim sásta go háirithe gur glacadh lenár moladh faoin gCraosaire, mar is minic don siorc seo teacht go dtí farraigí na hÉireann.”

Glacadh freisin le cinntí suntasacha, a ndearna toscaireacht na hÉireann bróicéireacht orthu i gcomhar lena gcomhghleacaithe ó thoscaireachtaí eile de chuid an AE, chun dul i ngleic leis an méadú sa trádáil mhídhleathach in eabhar agus in adharc srónbheannaigh. Glacadh leis na moltaí a d’fhorbair grúpa oibre CITES chun rialáil ar na speicis mhara a ghabhtar in uiscí idirnáisiúnta (na moltaí ar a dtugtar “introduction from the sea”) chun sástacht thoscaireachtaí na hÉireann agus an AE.

Níor éirigh leis an iarracht a rinne an tAE na tíortha a thabhairt ar aonfhocal i dtaca le ceist cháiréiseach na mbéar bán, cé gur tugadh aitheantas don iarracht chéanna. Tiocfaidh deireadh le CoP CITES 16 inniu.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service