15/02/13

15/02/2013 : Fáiltíonn an tAire Jimmy Deenihan TD roimh fheabhsuithe ar Dhreasacht Chánach Scannán agus Teilifíse na hÉireann agus tugann cuairt ar sheit ‘FRANK’ le Lenny Abrahamson

Fáiltíonn an tAire Jimmy Deenihan TD roimh fheabhsuithe ar Dhreasacht Chánach Scannán agus Teilifíse na hÉireann agus tugann cuairt ar sheit ‘FRANK’ le Lenny Abrahamson

• Deimhniú go bhfuil síneadh ar an gCreidmheas Cánach ‘Alt 481’ go dtí 2020
• Méadú ar an gCreidmheas Cánach ‘Alt 481’ go 32% de Chaiteachas Cáilithe ó 2015 amach
• Tugann an tAire Deenihan cuairt ar sheit ‘FRANK’, le Lenny Abrahamson, agus buaileann leis na haisteoirí Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal and Domhnall Gleeson ann

15 Feabhra 2013: Fáiltíonn an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta Jimmy Deenihan TD agus Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) roimh an síneadh agus an feabhsú ar dhreasacht chánach scannán agus teilifíse na hÉireann, ‘Alt 481’, atá foilsithe sa Bhille Airgeadais an tseachtain seo ag an Aire Airgeadais, Michael Noonan TD. Daingníonn an Bille go sínfear ‘Alt 482’ go 2020 agus méadaíonn sé luach na dreasachta ó 28% de chaiteachas cáilitheach, an luach reatha, go 32% ó 2015 amach.

Agus é ar sheit an phríomhscannáin nua Éireannaigh ‘FRANK’, atá á scannánú faoi láthair i mBaile Átha Cliath, dúirt an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Jimmy Deenihan:

“Tá an Rialtas tiomanta do ‘Alt 481’, rud a léiríonn an tacaíocht a thugann muid do thionscal scannán agus teilifíse na hÉireann. Tá ‘FRANK’ urraithe ag Bord Scannán na hÉireann agus ag ‘Alt 481’, agus is sampla maith é den tsárobair atá á déanamh ag an tionscal scannán anseo. Chuir sé an-áthas orm casadh leis na haisteoirí agus leis an gcriú ar an seit inniu. Cuirfidh ‘FRANK’ thart ar €5 milliún i ngeilleagar na hÉireann, airgead a chaithfear ar phoist agus ar áiseanna áitiúla; ina dhiaidh sin beidh an scannán scaipthe ar fud na cruinne, agus Éire féin agus lucht tallainne na tíre á gcur chun cinn aige dá bharr. Luann 18% de thurasóirí go hÉirinn go raibh scannáin agus teilifís na tíre seo i measc na gcúiseanna a thug orthu teacht anseo; níor cheart beag is fiú a dhéanamh de seo, go háirithe i mbliain seo an Tóstail.”

Agus é ag trácht ar na leasuithe ar ‘Alt 481’, dreasacht chánach scannán agus teilifíse na hÉireann, dúirt James Hickey, Príomhfheidhmeannach Bhord Scannán na hÉireann: “Taispeánann an reachtaíocht a foilsíodh an tseachtain seo go bhfuil cur chuige onnghníomhach ag an Rialtas i leith thionscal scannán, teilifíse, is beochana na hÉireann. Tá an tír seo iomaíoch mar shuíomh don lucht idirnáisiúnta scannán agus teilifíse, de bharr na bhfeabhsúchán ar dhreasacht chánach na hÉireann, ‘Alt 481’, chomh maith leis an infreastruchtúr nua-aoiseach atá sna stiúideonna scannán anseo, na léiritheoirí áitiúla a bhfuil taithí acu, na foirne aisteoirí is na criúnna a bhfuil duaiseanna bainte acu, agus na suíomhanna áille le scannánú.

“Tá cruthaithe ag tionscal scannán, teilifíse, agus beochana na hÉireann gur ranníocóir tábhachtach é i ngeilleagar na hÉireann; d’infheistigh an tionscal níos mó ná €200 milliún sa gheilleagar in 2012, ó thaobh caiteachas ar phostanna agus ar sheirbhísí de.”

Léiriú de chuid Element Pictures agus Runaway Fridge é ‘FRANK’. Ed Guiney (What Richard Did, The Guard) a léiríonn do Element Pictures agus David Barron (Harry Potter and the Deathly Hollows: part 1 and part 2, Jack Ryan) agus Stevie Lee (The Making of a Lady) a léiríonn do Runaway Fridge. Tá an scannán urraithe ag Film4, Bord Scannán na hÉireann, agus an BFI. Protagonist Pictures atá i mbun díolachán idirnáisiúnta.

CRÍOCH

Grianghraif ar fáil – An tAire Jimmy Deenihan ar sheit an scannáin ‘FRANK’ i gcuideachta na réaltaí Michael Fassbender, Maggie Gyllenhaal agus Domhnall Gleeson.

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service