17/02/13

17/02/2013 : Fógraíonn Deenihan sonraí an Tionscnaimh um Dhaonchairdeas 2013

Fógraíonn Deenihan sonraí an Tionscnaimh um Dhaonchairdeas 2013

• €210,000 sa Tionscnamh um Dhaonchairdeas 2013 le cur leis an airgead a thiomsóidh eagraíochtaí ealaíon go príobháideach
• Oideachas ealaíon ina chuid lárnach de scéim 2013
• Spriocanna sáraithe ag scéim 2012, a chruthaigh €4.26 de mhaoiniú príobháideach ar gach €1 infheistithe ag an gcáiníocóir

Dé Domhnaigh, 17 Feabhra – D’fhógair Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, sonraí an Tionscnaimh um Dhaonchairdeas 2013 inniu.

Sheol an tAire Deenihan an Tionscnamh um Dhaonchairdeas in 2012 mar spreagadh d’eagraíochtaí ealaíon chun caidrimh nua ilbhliantúla a lorg go honnghníomhach ar urraitheoirí, rud a sholáthródh a thuilleadh maoinithe do na healaíona ón earnáil phríobháideach. Cuireadh maoiniú cáiníocóra ar fáil do na heagraíochtaí siúd a d’fhéadfadh a leithéid a mheaitseáil le maoiniú ón earnáil phríobháideach.

Cuirfear €210,000 ar fáil d’eagraíochtaí ealaíon i mbliana faoin Tionscnamh um Dhaonchairdeas de chuid na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. De réir théarmaí na scéime, tá cead ag eagraíochtaí ealaíon agus cultúir cur isteach ar an Tionscnamh um Dhaonchairdeas le maoiniú a lorg más féidir leo tiomsú airgid phríobháideach a chur leis an maoiniú sin de réir na gcóimheasanna seo a leanas:

• Más féidir €2 de mhaoiniú ón earnáil phríobháideach a mheaitseáil le gach €1 de mhaoiniú ón gcainíocóir, beidh suas go €5,000 ar fáil tríd an scéim
• Más féidir €3 de mhaoiniú ón earnáil phríobháideach a mheaitseáil le gach €1 de mhaoiniú ón gcainíocóir, beidh suas go €10,000 ar fáil tríd an scéim
• Más féidir €4 de mhaoiniú ón earnáil phríobháideach a mheaitseáil le gach €1 de mhaoiniú ón gcainíocóir, beidh suas go €15,000 ar fáil tríd an scéim

Gné nua den Tionscnamh um Dhaonchairdeas in 2013 is ea go mbeidh formhór an mhaoinithe dírithe ar eagraíochtaí ealaíon agus cultúir a lorgaíonn tacaíocht i gcomhair tionscadal a bhfuil an t oideachas mar chuid díobh. Tacaíonn sé seo leis an gCairt um na hEalaíona san Oideachas, a sheol an tAire Deenihan agus an tAire Oideachais agus Scileanna, Ruairí Quinn TD, le déanaí; tá an dá Roinn sin, chomh maith le hinstitiúidí cultúrtha agus eagraíochtaí ealaíon, ag cur i bhfeidhm na ngníomhartha atá leagtha síos sa Chairt chun cur le hoideachas ealaíon do pháistí agus do dhaoine óga.

Dúirt an tAire Deenihan:

“D’éirigh leis an Tionscnamh um Dhaonchairdeas 2012 i bhfad níos fearr ná mar a bhíothas ag súil leis, agus is sampla maith é de luach airgid a fháil trí dhíriú go cúramach ar mhaoiniú cáiníocóra. Fuair na healaíona borradh maoinithe de níos mó ná €1 milliún anuraidh, ar tháinig níos lú ná an cúigiú cuid de as an sparán poiblí.
“Ó thaobh an fhadtéarma de, tá 30 eagraíochtaí ealaíon agus cultúir ann ar éirigh lena n iarratais ar mhaoiniú in 2012. Tá súil agam gur féidir leo tógáil ar a gcumas tiomsaithe airgid de bharr a bhfuil foghlamtha acu ó bheith ag plé le tionscnamh na bliana 2012.
“Ceann de na haidhmeanna polasaí atá agam ná na hEalaíona san Oideachas a chur chun cinn. Tá súil agam go dtabharfaidh an Tionscnamh um Dhaonchairdeas deis d’eagraíochtaí ealaíon agus cultúir plé go cruthaitheach le páistí is le daoine óga agus cur lena gcuid oideachais, chomh maith le spreagadh a thabhairt do na heagraíochtaí seo páirt a ghlacadh sa tiomsú airgid. Má dhéanann amhlaidh, cabhróidh siad le healaíontóirí agus lucht féachana na todhchaí a chothú.”

Thug an tAire Deenihan an Tionscnamh um Dhaonchairdeas isteach in 2012 mar chuid de bheartas suntasach chun tacaíocht ón earnáil phoiblí do na healaíona agus don chultúr a mhéadú. Bhíothas ag súil go gcruthófaí €2.50 de mhaoiniú ón earnáil príobháideach ar gach €1 d’airgead poiblí infheistithe sa scéim. Nuair a rinneadh athbhreithniú ar an scéim ag deireadh 2012 thug na torthaí le fios gur éirigh go geal le scéim na bliana sin agus gur sháraigh sí na spriocanna a bhí aici, mar bhí an maoiniú ón earnáil phoiblí a cuireadh ar fáil dá barr 70% níos mó ná mar a bhíothas ag súil leis.

Íocaíodh deontais de €202,000 le 31 eagraíochtaí ealaíon agus cultúir in 2012 faoin tionscnamh. Meaitseáladh an méid seo le tiomsú de €863,000 ó fhoinsí príobháideacha. Ar gach €1 de mhaoiniú cáiníocóra fuarthas €4.26 ón earnáil phríobháideach, mar sin, rud a d’fhág gur chruthaigh an €202,000 a d’infheistigh an Stát níos mó ná €1 milliún de mhaoiniú breise do na healaíona sa bhliain 2012.

I measc na dtionscadal a bhain tairbhe as an Tionscnamh um Dhaonchairdeas i 2012 tá Limerick Corridor Art Programme, Gailearaí Bharra an Teampaill, Gailearaí Butler, Áras Nua-Ealaíne na hÉireann, Féile Amharclannaíochta Bhaile Átha Cliath, Coláiste Bhostúin, agus Féile Scannán GAZE.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service