17/04/13

17/04/2013 : Fáiltíonn Mac Fhionnlaoich roimh dheimhniú maoinithe d’fhorbairtí cuain i gContae Dhún na nGall

Dé Céadaoin, 17 Aibreán – Tá fáilte curtha ag Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, roimh an deimhniú a thug a chomhghleacaí, an tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara, Simon Coveney T.D., go bhfuil maoiniú de €131,250 curtha ar fáil d’fhorbairtí cuain ina dháilcheantar i gContae Dhún na nGall.

Tá €131,250 san iomlán leithdháilte ag an Roinn Talmhaíochta ar na forbairtí seo a leanas:

Árainn Mhór – Uasghrádú ar chomharthaí loingseoireachta; rochtain ar Árainn Mhór
Moltar sábháilteacht loingseoireachta go hÁrainn Mhór a fheabhsú trí fheabhsúcháin a dhéanamh ar na háiseanna atá ann cheana.
Costas iomlán €50,000
Uasmhéid ón Roinn TBM (75% den iomlán) €37,500

Árainn Mhór – Slipeanna Thrá an tSéipéil agus Athphoirt
Cuasanna sna slipeanna a dheisiú.
Costas iomlán €35,000
Uasmhéid ón Roinn TBM (75% den iomlán) €26,250

An balla mara in Inis Bó Finne a mhéadú
An balla mara ar chúl na cé a mhéadú 0.5m ionas nach ngabhfar lastuas de le linn stoirme.
Costas iomlán €40,000
Uasmhéid ón Roinn TBM (75% den iomlán) €30,000

Slip Theilinn
An tslip dhuirleogach atá ann cheana a phiocadh agus a athphointeáil.
Costas iomlán €10,000
Uasmhéid ón Roinn TBM (75% den iomlán) €7,500

Slip Inis Bó Finne a ghrútáil
Tá sciúradh tagtha ar bhonn na slipe. Moltar brú-ghrútáil a dhéanamh ar an tslip chun na folúis a dheisiú.
Costas iomlán €30,000
Uasmhéid ón Roinn TBM (75% den iomlán) €22,500

Luacharos
Sciorráin adhmaid nua a chur sa tslip.
Costas iomlán €10,000
Uasmhéid ón Roinn TBM (75% den iomlán) €7,500

Dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich:
“Cuirim fáilte roimh an dearbhú ón Aire Coveney go dtabharfar tacaíocht do na forbairtí agus do na feabhsúcháin thábhachtacha seo. Agus an maoiniú seo deimhnithe, is féidir tosú ar an obair gan mhoill, chun leas na n-iascairí agus ar mhaithe le sábháilteacht na ndaoine uilig a bhaineann úsáid as na háiseanna seo.”

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service