17/10/13

17/10/2013 : An Roinn ag iarraidh eolais maidir le lámhach Spioróige

Dé hAoine 17 Meán Fómhair, 2013 D’impigh an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ar dhaoine, a bhféadfadh eolas a bheith acu faoi lámhach Spioróige(Accipter nisus) le déanaí i gceantar Ráth Cheannaigh san Uaimh, Co. na Mí, cúnamh a thabhairt dóibh.

Thángthas ar an éan crochta ar chuaille geata i ngarraí ar bhóthar poiblí. Is éan creiche beag atá sa Spioróg atá fairsing faoin tuath in Éirinn. Déanann sé seilg ar éin bheaga i bhfálta sceach agus i gcoillearnach. Is sealgaire an-tapaidh agus an-aclaí atá ann agus go minic ní fheictear dó ach mar a bheadh splanc solais tapaidh ann. Ní baol do bheostoc ná do bharra an t-éan beag álainn seo agus tá cosaint aige faoin Acht um Fhiadhúlra, 1976 arna leasú le hAcht um Fhiadhúlra (Leasú), 2000.

Dúirt an tAire Deenihan,Is táscaire iad éin chreiche cosúil le spioróga, iolair agus cromáin ar staid éiceolaíoch na hÉireann. Is cuid lárnach dár gcultúr iad agus is iontach an mhaitheas a dhéanann siad don turasóireacht. Maidir leis an eachtra seo le déanaí, chuir m’oifigigh an t-oifigeach coiscthe coireachta sa cheantar ar an eolas. Iarraim ar dhaoine a bheith airdeallach agus teacht chun cinn le haon eolas atá acu faoin gcás.”

Iarrann an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra ar aon duine a bhfuil eolas acu dul i dteagmháil leis an oifig áitiúil san Uaimh ar 076 1002636.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service