19/06/13

19/06/2013 – €52,500 ceadaithe ag Donnchadh Mac Fhionnlaoich do Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta go dtí 31 Nollaig 2013

19/06/2013 Tá fógartha ag Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta go bhfuil deontas reachtála €52,500 á cheadú aige i bprionsabal d’Eagraíocht na Scoileanna Gaeltachta.

Tá an deontas reáchtála seo á chur ar fáil go dtí 31 Nollaig 2013 chun deis a thabhairt don eagraíocht an cónascadh atá faoi phlé acu le Gaelscoileanna a chur i gcrích.

Dúirt an tAire Stáit go bhfuil an eagraíocht seo mar scáth-eagras chun cabhair, treoir agus tacaíocht a sholáthar do bhunscoileanna agus iarbhunscoileanna Gaeltachta agus abhcóideacht a dhéanamh thar a gceann maidir le hábhair chomónta a bhaineann leo.  “Tá cúnamh nach beag, tugtha ag mo Roinnse thar na blianta don eagraíocht seo”, a dúirt sé, “agus tá áthas orm go bhfuil siad ag féachaint anois ar bhealaí nua agus níos éifeachtaí chun na seirbhísí seo a chur ar fáil”.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service