19/09/13

19/09/2013 : Coiste Logainmneacha ainmnithe ag an Aire Stáit Mac Fhionnlaoich

Déardaoin 19ú Meán Fómhair 2013 : D’fhógair Donnchadh Mac Fhionnlaoich, T.D., Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, inniu go bhfuil Coiste Logainmneacha  ainmnithe aige. Is coiste saineolaithe de dheichniúr ball é seo, a bheidh ag feidhmiú ar bhonn pro bono ar feadh tréimhse trí bliana, in áit an Choimisiúin Logainmneacha a bhíodh ann roimhe seo.

Is é an príomhdhualgas a bheidh ar an gCoiste Logainmneacha comhairle a chur ar an Aire Stáit maidir le leaganacha údarásacha Gaeilge de logainmneacha an Stáit sula dtugtar stádas dlíthiúil dóibh trí orduithe logainmneacha. Is trí chóras ar líne go príomha a dhéanfaidh an coiste a chuid oibre. Tionólfar cruinnithe ó thráth go chéile le saincheisteanna a phlé.

Ag cur fáilte roimh bhunú an Choiste Logainmneacha, dúirt an tAire Stáit, “Is cuid an-uathúil dár n-oidhreacht iad logainmneacha na tíre agus tá sé tábhachtach go ndéanfaidh muid iad a chaomhnú. Tá sé an-tábhachtach fosta, ar ndóigh, go mbeidh leaganacha údarásacha Gaeilge de na logainmneacha ar fáil chun críocha oifigiúla an Stáit.”

Dúirt an tAire Stáit chomh maith go raibh creidiúint ag dul do bhaill an choiste atá sásta a gcuid ama agus saíochta a roinnt go fial ar bhonn deonach agus go gcuideoidh a saothar seo go mór le próiseas údaraithe logainmneacha an Stáit.

Tá liosta de bhaill an Choiste Logainmneacha leis seo.

Nóta eolais

Déanann an Brainse Logainmneacha sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta taighde ar logainmneacha na hÉireann sula dtugtar stádas dlíthiúil dóibh trí orduithe logainmneacha. Roimhe seo, dhéantaí an obair seo i gcomhar leis an gCoimisiún Logainmneacha ar a raibh seacht mball déag. Faoi réir chinneadh an Rialtais faoinbPlean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí, socraíodh an Coimisiún Logainmneacha a scor agus coiste a d’fheidhmeodh ar bhonn pro bono agus go príomha ar líne a cheapadh ina áit.

Baill an Choiste Logainmneacha

An tOllamh Ruairí Ó hUiginn, Ollamh le Nua-Ghaeilge, Ollscoil na hÉireann, Má Nuad (Cathaoirleach).

An tOllamh Micheál Ó Mainnín, Stiúrthóir, Tionscadal Logainmneacha Thuaisceart Éireann, Ollamh le Gaeilge agus don Léann Ceilteach, Ollscoil na Banríona, Béal Feirste.

Dr. Siobhán Ní Laoire, Léachtóir le Gaeilge agus le Léann Éireannach, Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (DIT).

Dr. Caoilfhionn Nic Pháidín, Léachtóir Sinsearach/Stiúrthóir Tionscadal Taighde, Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU).

Dr. Éamonn Ó hÓgáin, ar scor ón Institiúid Ard-Léinn, Baile Átha Cliath.

Dr. Aoibheann Nic Dhonnchadha, Institiúid Ard-Léinn, Baile Átha Cliath.

An tOllamh Liam Mac Mathúna, Iar-Cheann na Scoile, Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCD).

Donncha Ó Baoill, Feidhmeannach Teanga agus Cultúir, Údarás na Gaeltachta, Na Doirí Beaga, Co. Dhún na nGall.

Dr. Úna Uí Bheirn, Iar-Stiúrthóir ar Fhoclóir Stairiúil na Nua-Ghaeilge, Acadamh Ríoga na hÉireann, An Charraig, Co. Dhún na nGall.

Breanndán Ó Beaglaoich, múinteoir agus ceoltóir, Corca Dhuibhne, Co. Chiarraí.

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service