20/07/13

20/07/2013 – Grassroutes agus an Pháirc Náisiúnta Ghleann Bheatha

Dé Sathairn, 20ú Iúil 2013 – Ag labhairt dó ag preasócáid i bPáirc Náisiúnta Ghleann Bheatha inniu chun aird a tharraingt ar thionscnamh comhpháirtíochta, atá nuálaíoch agus fiontraíoch, idir Grassroutes agus an Pháirc Náisiúnta atá faoi choimirce na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, chuir an tAire Stáit sa Roinn, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., fáilte roimh an tionscnamh.  Is seirbhís nuálaíoch í seo a chuireann an deis ar fáil do chuairteoirí rothair leictreacha agus hibride a thógáil ar cíos, rud a fhágfaidh go mbeidh sé níos éasca dul timpeall na páirce agus an cheantair mháguaird.

Is rothair nua iad seo agus cuireann siad bealach ar leith ar fáil chun sásamh a bhaint as na radhairc áille atá mórthimpeall Ghleann Bheatha agus Dhún na nGall agus beidh tóir ag gach cineál rothaí orthu, is cuma cén aois nó cén leibhéal aclaíochta.  Is bealach iompair iad freisin atá neamhdhíobhálach don timpeallacht. Is féidir na rothair a thógáil ar cíos ar €10 an duine agus tá rothair leictreacha agus hibride ar fáil laistigh den Pháirc féin.
Le blianta beaga anuas, tugadh faoi chláir leathana oibreacha caipitil sa Pháirc Náisiúnta, rud a fhágann gur féidir le gach turasóir, lena n-áirítear turasóirí nach bhfuil ábalta gluaiseacht an-mhaith, teaghlaigh le bugaithe agus rothaithe, taisteal go sábháilte tríd an bpáirc ón ionad do chuairteoirí go dtí an caisleán ar chosáin nua.  Dúirt Dave Duggan, Bainisteoir na Páirce, ó tharla an bun-infreastruchtúr a bheith in áit anois, bhí sé nádúrtha rothair a chur ar fáil chun deis a thabhairt do chuairteoirí eacthrúla agus neamhspleácha dul timpeall na páirce ina n-am féin agus mhol sé an chomhpháirtíocht rathúil atá in áit anois idir an Pháirc agus Grassroutes.

 

Ag labhairt faoin tionscnamh rothar, dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich “Tá líon na dturasóirí go hIarthuaisceart Dhún na nGall méadaithe bliain i ndiaidh bliana.  É sin ráite, chun leas a bhaint as áilleacht an cheantair áitiúil agus as na cultúir ar leith atá ann, ní mór dúinn cuairteoirí a spreagadh chun fanacht sa dúiche ar feadh tréimhse níos faide, in ionad a bheith ag tabhairt cuairt ghearr ar an áit agus iad ar a mbealach chuig áit éigin eile.  Is bealach iontach é an rothar leictreach chun radharc a fháil ar an méid atá ar fáil inár gcontae álainn, in ionad a bheith ag tiomáint tríd i gcarr,”  a dúirt an tAire.

Tá Grassroutes, atá bunaithe in Ionad Pobail agus Fiontraíochta an Chraoibhín sa Tearmann, á bhainistiú ag Comhlacht Forbartha an Tearmainn, grúpa neamhbhrabúis pobalbhunaithe a dhéanann freastal ar pharóistí an Tearmainn, Ghartáin, Chill Mhic Réanáin agus na ceantair mórthimpeall in iarthuaisceart Dhún na nGall. Fuarthas an chéad mhaoiniú don ionad ó Pobal, Údarás na Gaeltachta, IFI agus Oifig an Aire Leanaí. Chomh maith le ranníocaíochtaí áitiúla, faigheann an eagraíocht cuidiú deontais faoin Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.   Fostaíonn Grassroutes seisear déag, le triúr ag obair ar intéirneacht don samhradh agus beirt ag obair ar scéimeanna fostaíochta.

Tá pleananna idir lámha chun a ngnó a mhéadú sna trí bliana atá amach romhainn agus ceannófar breis trealaimh agus cuirfear breis bealaí rothaíochta in áit.  Tá súil ag Grassroutes tuilleadh comhpháirtíochtaí a chothú le hóstáin áitiúla, le tithe lóistín agus le soláthraithe seirbhísí atá lonnaithe ar na bealaí rothaíochta atá beartaithe agus i gcontaetha eile chomh maith.  Ag labhairt ar an táirge nuálaíoch agus cruthaitheach atá á thairiscint, dúirt an tAire Mac Fhionnlaoich ‘go mbíonn táirgí ar leith atá ar ardchaighdeán, go háirithe táirgí turasóireacht a bhfuil luach ar airgead maith le fáil orthu, in ann an aimsir a sheasamh fiú le linn na géarchéime ina bhfuilimid faoi láthair.   Mar fhocal scoir, ghuigh an tAire gach rath orthu ina gcuid oibre amach anseo.
Tá tuilleadh eolais maidir le Grassroutes le fáil ar a suíomh gréasáin www.grassroutes.ie, ar ríomhphost info@grassroutes.ie, ar an bhfón ag 087 6655599, nó trí dhul i dteagmháil le hIonad Pobail & Fiontraíochta an Chraoibhín, 074 91 19988

Ceisteanna ó na meáin:
An Phreasoifig
Teil: 087-7374427 / (01) 631 3807 / 3838 / 3848(líne dhíreach)
Ríomhphost: press.office@ahg.gov.ie
Suíomh Gréasáin: www.chg.gov.ie

An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, ag tacú le Tóstal Éireann 2013. Téigh chuig www.thegatheringireland.com agus Bí Páirteach ann!
CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service