02/08/13

2/08/2013 : Seolann Deenihan Féile Chuan na Scairbhe 2013

Dé hAoine, 2 Lúnasa 2013: Beidh Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, ag Muiríne Uiscebhealaí Éireann ar An Scairbh, Co. an Chláir ag 5.30 p.m. chun Féile Chuan na Scairbhe 2013 a sheoladh.

Thosaigh an Fhéile in 2003 tar éis do ghrúpa áitiúil an smaoineamh a chur faoi bhráid Uiscebhealaí Éireann. Bhí cur chun cinn chumas tráchtála agus turasóireachta Loch Deirgeirt agus na n-uiscebhealaí intíre lárnach i gcoincheap na féile mar aon le naisc a fhorbairt le Tuaisceart Éireann. Tá fás ollmhór tagtha ar an bhFéile agus is imeacht sráide ceithre lá faoin aer  atá anois inti agus é mar aidhm aici aird a tharraight ar dhíol spéise agus áiseanna Loch Deirgeirt, na n-uiscebhealaí intíre, Chuan na Scairbhe, bhaile na Scairbhe agus cheantar tuaithe oirthear an Chláir. Tá sé mar aidhm aici freisin ealaíona, ceol (réimsí ón gceol traidisúnta go snagcheol) agus ceirdeanna pobalbhunaithe a chur chun cinn chomh maith le malairtí cultúrtha trasteorann le Tuaisceart Éireann.

Ag caint roimh an seoladh, dúirt an tAire Deenihan: “Tuigim go dtógann sé iarracht mhór ón bpobal agus obair chrua chun féile den saghas seo a chur ar siúl agus tá sé tábhachtach aitheantas a thabhairt dóibh siúd a thacaigh libh thar na mblianta. Tá sibh tar éis cur leis na himeachtaí i mbliana, cur leis an rath a bhí ar an bhféile go dtí seo agus gnéithe nua a thabhairt isteach. Anuraidh bhí cluiche nuálach ‘cluiche na dtrí chuid’ ann agus i mbliana d’eagraigh Féile Chuan na Scairbhe, i gcomhpháirtíocht le Seirbhís Óige an Chláir agus Peace Players International, malairt Thuaidh/Theas do dhaoine óga. Táim cinnte go dtabharfaidh an t-aistear seo in éindí ar ár n-uiscebhealaí tuiscint mhaith ar an oidhreacht atá i bpáirt againn agus go tacóidh sé le síocháin agus le hathmhuintearas.”

Osclaíodh Oifig Réigiúnach Uiscebhealaí Éireann an Iarthair i gCuan na Scairbhe in 2006. Tá Uiscebhealaí Éireann ar cheann de na sé Fhoras Forfheidhmithe Thuaidh/Theas a cuireadh ar bun faoi Chomhaontú na Breataine-na hÉireann i 1999. Tá Uiscebhealaí Éireann freagrach as bainistíocht, cothabháil, forbairt agus athchóiriú na n-uiscebhealaí inseolta intíre a bhfuil feidhm caithimh aimsire leo. Is iad na huiscebhealaí a bhfuil an foras freagrach astu ná Loingseoireacht na Bearú, Córas na hÉirne, An Chanáil Mhór, an Bhanna Íochtair, An Chanáil Ríoga, Uiscebhealach na Sionainne-Éirne agus Loingseoireacht na Sionainne. Is in Inis Ceithleann atá ceanncheathrú Uiscebhealaí Éireann lonnaithe agus tá oifigí réigiúnacha lonnaithe i gCora Droma Rúisc, i mBaile Átha Cliath agus sa Scairbh.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service