21/07/14

21/07/2014 Ealaíontóirí Éireannacha a bheidh ag cur a saothair ar taispeáint ag Féilte Dhún Éideann 2014 á bhfógairt ag an Aire Mhic Unfraidh

Dé Luain an 21 Iúil 2014—D’fhógair an tAire nua Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh, T.D., inniu go leanfadh a Roinn ar aghaidh leis an gcomhpháirtíocht a bhí ann go dtí seo le Féilte Dhún Éideann trína clár sárthaispeántas Cultúr Éireann.

Is í Féile Fringe Dhún Éideann an fhéile ealaíon is mó ar an domhan agus reáchtáiltear í gach bliain ar feadh trí seachtaine i mí Lúnasa i bpríomhchathair na hAlban.  Tugann sí deis thábhachtach d’ealaíontóirí Éireannacha cur lena bpróifíl idirnáisiúnta agus tuilleadh deiseanna camchuairte a chruthú dóibh féin agus dá gcuid oibre.  Mar thoradh ar shárthaispeántas Chultúr Éireann 2013 bhuaigh ealaíontóirí Éireannacha an líon is mó gradam go dtí seo agus cruthaíodh deiseanna suntasacha do na healaíontóirí agus na cuideachtaí go léir a bhí ar chlár an tsárthaispeántais.

Tá an sárthaispeántas ag Féile Fringe Dhún Éideann i mbliana,” arsa an tAire, “de chaighdeán an-ard ar fad agus tá lúcháir orm a fheiceáil gur cothaíodh comhpháirtíochtaí leis na príomhionaid, an Traverse agus Dance Base.”

Cuirfear léiriúchán Bush Moukarzel, Lippy, a bhfuil iliomad gradam buaite aige, agus ar mionstaidéir é ar an chúis go n-insíonn muid scéalta i láthair tragóide, ar an stáitse ag an Traverse Theatre ar feadh trí seachtaine le linn Féile Fringe. Beidh leiriúchán de chuid The Emergency Roomagus Féile Ealaíon na Gaillimhe, Riverrun, ar stáitse an Traverse ar feadh na Féile, ina gcuireann Olwen Fouéré a hathchóiriú ardmholta ar ghuth na habhann i Finnegans Wake le James Joyce i láthair.

Cuirfidh Dance Base léiriú de chuid ChoisCéim, den dán rince Missing, ar siúl, ar léiriú é ina gcuirtear i gcuimhne don lucht féachana cé chomh leochaileach agus chomh háille is a bhíonn móimint idir daoine, chomh maith le léiriúchán Fishamble de Swing,  dráma grinn faoin rince agus ceol agus grá agus gan teacht le sop in áit na scuaibe agus faoi leibide a dhéanamh duit féin agus faoin gcrógacht agus faoi amhras agus do dhícheall a dhéanamh agus faoi dhul sa tseans, le Steve Blount, Peter Daly, Gavin Kostick agus Janet Moran. Beidh an dá léiriúchán ar siúl ar feadh na Féile Fringe.

Dúirt an tAire Mhic Unfraidh go gcuirfear leis an gcaidreamh speisialta atá ag Éirinn le Féile Idirnáisiúnta Leabhar Dhún Éideann i mbliana ós rud é go bhfuil roinnt údar Éireannach ag dul ann le sleachta a léamh as a saothair fhoilsithe is déanaí.

Agus í ag fógairt na tacaíochta, dúirt an tAire, “Is iontach é clár chomh láidir sin d’ealaíontóirí Éireannacha a fheiceáil ag glacadh páirte i gceann de na féilte is sainiúla agus is cáiliúla ar domhan. Tá a fhios agam gur éirigh go maith i gcónaí le healaíontóirí Éireannacha i nDún Éideann ó thaobh na léirmheastóirí de agus ó thaobh lucht féachana de, agus tá mé ag dréim le bliain eile mar sin dóibh i mbliana.”

Le haghaidh sonraí uile na nEalaíontóirí Éireannacha a bheidh ag mórthaispeántas 2014 i nDún Éideann, féach bróisiúr Chultúr Éireann i ndáil le Dún Éideann anseo.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service