21/09/12

21/09/2012 OSCAILT OIFIGIÚIL ‘COMHDHÁIL FAOIN LÉITHEOIREACHT’

Rinne an  tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., An Chomhdháil faoin Léitheoireacht, atá á reáchtáil ag Foras na Gaeilge ar 21-22ú Meán Fómhair 2012 in Ionad Comhdhála Marino, Baile Átha Cliath a oscailt go hoifigiúil inniu (21/9/12).
Ag labhairt dó ag an oscailt, chuir an tAire Mac Fhionnlaoich fáilte roimh na toscairí agus na cainteoirí ó chian agus ó chóngar. Chuir sé fáilte ar leith roimh phríomhchainteoir na comhdhála, Rachel Van Riel, a bhfuil dlúthbhaint aici leis an gcoincheap ‘forbairt léitheora,’ agus Oriol Izquierdo, stiúrthóir Institiúid Litríochta na Catalóine.  Nótail an tAire go raibh sé tráthúil go raibh an ócáid ar siúl in Ionad Comhdhála Marino, coláiste a bhfuil traidisiún agus ceangal láidir aige leis an Ghaeilge le níos mó na céad bliain agus a thugann tosaíocht don Ghaeilge agus don chultúr Gaelach fosta.
Ag tagairt don tábhacht a bhaineann leis an léitheoireacht go ginearálta, dúirt an tAire Stáit, “Mar léitheoir díograiseach agus iar-mhúinteoir scoile, ní féidir beag a dhéanamh den tábhacht agus den tairbhe a bhaineann le léitheoireacht ar go leor leor leibhéal. Cabhraíonn sí le hoideachas agus léann a fháil.  Cuireann sí le líofacht agus saibhreas teanga, mar aon le scileanna cumarsáide i gcoitinne.  Cothaíonn sí féinmheas agus muinín i bpáistí agus cuireann sé le forás cognaíoch agus samhlaíoch an fhoghlaimeora.”  Threisigh an tAire Stáit fosta an tábhacht ar leith a bhaineann le léitheoireacht sa Ghaeilge ar iliomad cúiseanna ar nós an teanga a chothú, an saibhreas teanga a mhéadú agus deiseanna foghlama a chur ar fáil.
Mhol an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich clár cuimsitheach na comhdhála mar ábhar diospóireachta ar mhaithe le straitéis nua don léitheoireacht a fhorbairt.   I measc na n-ábhar atá faoi chaibidil ag an chomhdháil tá, staid reatha na litríochta, an léirmheastóireacht, cúrsaí dáileacháin agus ríomh-leabhair, chomh maith le cleachtais idirnáisiúnta agus na dúshláin a bhaineann leis an léitheoireacht a chothú i measc an phobail.
CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service