23/07/13

23/07/2013 – Seolann an tAire Deenihan taispeántas uathúil leabharcheangai i Leabharlann Marsh

Dé Máirt, 23ú Iúil 2013 – Seolfaidh an tAire Jimmy Deenihan, T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an taispeántas ‘Exquisite & Rare: Bookbindings from the Library of Benjamin Guinness, 3rd Earl of Iveagh’ i Leabharlann an Ardeaspaig Marsh.

Léirítear sa taispeántas bliana seo meascán de leabhair ó leabharlann Benjamin Guinness ag Farmleigh.  Is ionann iad agus rogha de leabhar ó bhailitheoir thar a bheith léannta a bhíodh ag bailiú leabharcheangail Éireannacha ón ochtú haois déag.  Ag an am sin, bhí Éire ar thús cadhnaíochta sa cheird seo; ní raibh áit ar bith ar domhan a raibh macasamhail cheardaithe na hÉireann le fáil ann.  Tá 64 leabhar ón leabharlann seo, atá ceangailte go hornáideach, ar taispeáint. Chruthaigh ceardaithe oilte na hÉireann na hearraí ordaithe seo. Cruthaíodh mórán de na leabhaircheangail i bhfoisceacht cúpla slat de Leabharlann Marsh féin.

Ag labhairt dó roimh an seoladh, dúirt an tAire Deenihan “Sa lá atá inniu ann táimid ábalta leabhair a íoslódáil chuig iPad nó Kindle agus cuireann an taispeántas seo i gcuimhne dúinn go raibh am ann gur bhain ceird ar leith agus aire ar leith ag baint le leabharcheangal.  Ba earraí inbhailithe iad san 18ú haois, rud a thuig Benjamin Guinness.  Mar thaispeántas, is ceann é a mbainfidh an pobal sásamh as, táim cinnte, agus iad ag féáchaint ar cheird agus ar áilleacht na saothar.”

Maoiníonn an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta an Leabharlann agus tá €345,000 leithdháilte in 2013 don bhuiséad riaracháin agus oibriúcháin.

Tá sárbhailiúchán de lámhscríbhinní i Leabharlann Marsh, lena n-áirítear foclóir Laidine-Béarla-Gaeilge Thaidhg Uí Neachtaine ó 1730 agus cuntas ón 14ú haois ar shaol naoimh na hÉireann i Laidin ‘Vitae Sanctorum Hibernicorum’.

Tá fáilte go háirithe roimh leanaí agus tá cead isteach saor in aisce acu.  Is é €3 an táille a ghearrtar ar dhaoine fásta. In 2008, bronnadh Leabharlann Benjamin Guinness ag Farmleigh ar Leabharlann Marsh. Tá sé fós i dTeach Farmleigh atá faoi úinéireacht Oifig na nOibreacha Poiblí.
Is é Jason Ryan, mac léinn i gColáiste Breisoideachais Bhaile Formaid, a dhear an póstaer don taispeántas.

 

Críoch

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service