24/07/13

24/07/2013 – Fógraíonn an tAire an próiseas do roghnú suímh do Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014

Inniu (24/07/13), chuir Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cathaoirleach Choiste Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir, fáilte roimh thús an phróisis roghnúcháin do Chuimneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir an bhliain seo chugainn, atá le tarlú i gCúige Chonnacht in 2014.

Ag labhairt dó inniu, dúirt an tAire Deenihan “Tá an-áthas orm a fhógairt go bhfuil an próiseas roghnúcháin do Chuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 faoi lán seoil anois. Tarlóidh cuimhneachán na bliana seo chugainn i gCúige Chonnacht. Mar Chathaoirleach ar Choiste Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir, tá scríofa agam cheana féin chuig na Comhairlí Contae agus Cathrach i gCúige Chonnacht, ag tabhairt cuireadh dóibh a dtograí a chur faoi mo bhráid chun Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 a óstáil.”

Is imeacht bliantúil é Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir a bhíonn ar siúl i ngach cúige in Éirinn ar a seal.

Dúirt an tAire Deenihan: “Mar thoradh ar chomh maith is a d’éirigh le cuimhneacháin sna blianta atá caite, cuimhneachán na bliana seo i gCill Rois san áireamh, táim ag súil go mór le himeacht na bliana seo chugainn i gCúige Chonnacht.  Tá  fhios againn gur fhulaing Cúige Chonnacht go mór le linn an Ghorta agus táim cinnte go mbeidh pobail Chúige Chonnacht ag iarraidh na daoine sin a d’fhulaing a thabhairt chun cuimhne ar bhealach cuí.”

Sna blianta atá caite, tionóladh an cuimhneachán náisiúnta sa Sciobairín, Co. Chorcaí, i Muraisc, Co. Mhaigh Eo, i gCluain Eois, Co. Mhuineacháin agus i nDroichead Átha, Co. Lú. Tionóladh cuimhneachán na bliana seo i gCill Rois, Co. an Chláir.

Reáchtálfar Cuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir 2013 i Sydney na hAstráile ar an 25 Lúnasa.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service