24/09/13

24/09/2013 – Taipéis Fhrithdhúnadh 1913 – Tuiscint ar an Stair ag an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta

Dé Máirt, 24 Meán Fómhair 2013:  D’áitigh Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, go láidir ar chuairteoirí chuig an gComórtas Náisiúnta Treabhdóireachta cuairt a thabhairt ar an rogha de phainéil ó Thaipéis Fhrithdhúnadh 1913 atá ar taispeáint ag seastán na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

Is tionscadal uaillmhianach, comhoibríoch amharcealaíon é Taipéis Fhrithdhúnadh 1913 a fuair tacaíocht ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta chun comóradh a dhéanamh ar Fhrithdhúnadh Bhaile Átha Cliath. Choimisiúnaigh SIPTU agus an Coláiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha (NCAD) na healaíontóirí Cathy Henderson agus Robert Ballagh chun scéal Fhrithdhúnadh 1913 a chur i láthair go grafach chun go bhféadfaí é a aistriú síos ar fhabraic.

D’fhuaigh 270 oibrí deonach na painéil le chéile.  Chuidigh 51 duine chun na dearthaí a rianú, maoirseacht a dhéanamh ar an obair, teagmháil a dhéanamh le grúpaí, an lárionad táirgeachta a oibriú in Áras Teamhair i mBaile Átha Cliath agus chun an próiseas a scannánú.  Bhí na rannpháirtithe lonnaithe den chuid is mó i mBaile Átha Cliath, ach bhí baint ag grúpaí i bPort Láirge, i Luimneach agus i nGaillimh leis freisin, chomh maith le príosúnaigh i Muinseo agus i Luimneach.  Ba iad Coláiste Pobail Uí Lorcáin, Bunscoil Mater Dei agus Ardscoil San Lughaidh i mBaile Átha Cliath na scoileanna a bhí páirteach sa tionscadal.

Bhí cúlra éagsúil ag na hoibrithe deonacha uile, lena n-áirítear gníomhaígh pobail, Cumann Bróidnéirí na hÉireann, Cumann Obair Phaistí na hÉireann, Bantracht na Tuaithe, mic léinn ón gColáiste Náisiúnta Ealaíne agus Deartha agus Grúpa Comhionannais SIPTU.

Dúirt an tAire Deenihan “Is deis iontach atá sa Chomórtas Náisiúnta Treabhdóireachta chun an saothar álainn, faisnéiseach ealaíne seo a chur ar taispeáint.  Meastar go dtabharfaidh thart ar 200,000 duine cuairt ar an gComórtas.

In 2013, céad bliain ó tharla an Frithdhúnadh, áitím ar a mhéid cuairteoirí is féidir féachaint ar an taispéis iontach seo.  Is fiú a mheabhrú gur thug thart ar 100,000 duine aghaidh ar an ocras ar feadh tréimhse 5 mhí agus iad ag streachailt ar son chearta oibrithe i 1913. Insíonn an taipéis seo an scéal sin.

Seo ceann de na gníomhaíochtaí a fuair tacaíocht ó mo Roinnse chun comóradh a dhéanamh ar mhórimeachtaí Dheich mBliana na gCuimhneachán ó 1912 go 1922. Le linn Dheich mBliana na gCuimhneachán, táimid tiomanta do gach mórócáid a chomóradh ar bhealach uileghabhálach, ómósach agus aontaitheach.

Táim bródúil go raibh ar chumas mo Roinne tacú leis an tionscadal seo agus ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh leis na rannpháirtithe ar fad as a gcomhoibriú ar an saothar uathúil seo.”

 

 

CRIOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service