27/06/13

27/06/2013 – An leabhar ‘Do Ghairm le Gaeilge’ le seoladh ag an Aire Mac Fhionnlaoich

Déardaoin, 27 Meitheamh—Seolfaidh Donnchadha Mac Fhionnlaoich T.D., an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, an leabhar Do Ghairm le Gaeilge i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, tráthnóna (4pm).  Is leabhar é seo a thugann léargas cuimsitheach ar an réimse leathan gairmeacha le Gaeilge atá ann sa lá atá inniu ann.  Is é seo an dara eagrán dátheangach den leabhar atá curtha le chéile ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus AHECS i gcomhpháirtíocht le GTI Ireland. (Féach nóta thíos.)

Léirítear sa leabhar na deiseanna gairmiúla ar fad atá ann chun an Ghaeilge a úsáid, deiseanna nua-aimseartha atá tagtha chun cinn le roinnt blianta anuas san áireamh.  Tugtar comhairle sa leabhar chomh maith maidir leis an mbealach chun poist agus intéirneachtaí a aimsiú.

Ag labhairt dó ag an seoladh, dúirt an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich go raibh sár-obair curtha i gcrích chun an iliomad deiseanna gairme a thaispeáint agus dúirt sé go raibh sé cinnte go rachadh an saothar go mór chun tairbhe gach duine a bhfuil suim acu post Gaeilge-lárnaithe a fháil.

Luaigh an tAire Stáit chomh maith an tacaíocht a chuireann a Roinn ar fáil do na hinstitiúidí tríú leibhéil chun rannpháirtithe a chumasú le cur isteach ar fholúntais mar riarthóirí, aistritheoirí dlíthiúla agus dlí-theangeolaithe le Gaeilge in Institiúidí an Aontais Eorpaigh.  Dúirt an tAire Stáit go bhfuil deiseanna fostaíochta an-fhiúntach le fáil san earnáil seo anois.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service