27/09/13

27/09/2013 : Comhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh

D’oscail an tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D. seomra áise nua ag Lárionad Oifig Chomhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh, Co. Chiarraí inniu (27 Meán Fómhair ag 12.30 i.n.)

Ag tagairt don ionad nua, dúirt an tAire Stáit gur cheadaigh a Roinn deontas €103,070 do Chomhchoiste Ghaeltacht Uíbh Ráthaigh in 2006 chun oifigí réamhdhéanta a thógáil ag an suíomh atá acu i gCeann Eich agus €21,563 in 2012 chun an seomra áise, atá á oscailt inniu, a thógáil.

Dúirt an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich go raibh an-áthas air an deontas a chur ar fáil don Chomhchoiste agus go raibh sé cinnte go mbainfeadh pobal an cheantair leas as an infheistíocht shuntasach Stáit a bhí déanta sa chás seo. “Is ceantar í seo a bhí dílis i gcónaí don Ghaeilge agus is léir go bhfuil géarghá leis an fhorbairt seo,” a dúirt an tAire Stáit.

De thoradh na hinfheistíochta, dúirt an tAire Stáit go mbeidh ar chumas an Chomhchoiste, i gcomhar le pobal Uíbh Ráthaigh, a bheith lárnach i dtreisiú na Gaeilge mar theanga pobail, rud a thagann leis an bpróiseas pleanála teanga a bhfuil dúshraith reachtúil tugtha dó faoi Acht na Gaeltachta. Dúirt an tAire Stáit go bhfuil sé fíor-thábhachtach tacaíocht den chineál seo a bheith ar fáil faoin Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge sa chaoi is go bhfuil pobal na Gaeltachta in ann tabhairt faoi na dúshláin a bhaineann leis an bpróiseas pleanála teanga.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service