29/07/13

29/07/2013 – Bronnann an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich dámhachtainí ar 31 duine as Meiriceá Thuaidh chun staidéar a dhéanamh ar an nGaeilge i gContae na Gaillimhe

Chuir an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D., fáilte inniu (29 Iúil 2013) roimh chúigear déag foghlaimeoirí Gaeilge as Ceanada agus seisear déag as Meiriceá go dtí an Cheathrú Rua i nGaeltacht na Gaillimhe.  D’fhreastail ionadaithe as Ambasáidí Cheanada agus na Stát Aontaithe ar an searmanas a tionóladh ar champas Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge.

Le linn a chuairte, bhronn an tAire Mac Fhionnlaoich Dámhachtainí Gaeilge Fulbright ar bheirt mhac léinn as na Stáit Aontaithe chun Céim Mháistreachta sa Nua-Ghaeilge a chur i gcrích in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG).  Bronnadh Dámhachtainí Samhraidh na Gaeltachta ó Fhondúireacht Ollscoile na hÉireann-Cheanada (ICUF) agus ó Choimisiún na hÉireann-Stát Aontaithe um Malartú Oideachasúil (Coimisiún Fulbright) ar na foghlaimeoirí eile as Meiriceá agus Ceanada.  Bhronn an tAire Mac Fhionnlaoich dámhachtainí freisin ar sheachtar Teagascóirí Gaeilge a rachaidh chuig ollscoileanna ar fud Cheanada chun an Ghaeilge a mhúineadh.

Is toradh iad na gradaim seo ar an gcomhoibriú leanúnach atá cothaithe ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta leis an ICUF agus le Coimisiún Fulbright le blianta beaga anuas. Léiríonn siad an spéis mhór atá sa Ghaeilge go hidirnáisiúnta, go háirithe sna Stáit Aontaithe agus i gCeanada áit a roghnaíonn móran foghlaimeoirí Gaeilge freastal ar chúrsaí in OÉG agus in Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge, an Cheathrú Rua, agus in ionaid eile, gach bliain. Tá na dámhachtainí á maoiniú i gcomhpháirtíocht le hollscoileanna agus le hinstitiúidí i gCeanada agus sna Stáit Aontaithe.

Agus é ag bronnadh na ndámhachtainí, rinne an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich comhghairdeas leis na faighteoirí agus leis na múinteoirí as a n-iarrachtaí i gcur chun cinn agus i gcaomhnú na Gaeilge.  “Cuireann na malartuithe seo,” arsa an tAire, “deis luachmhar ar fáil d’Éirinn chun cultúr agus cruthaitheacht na Gaeltachta a chur ar taispeáint agus cuidíonn siad chun féidearthachtaí amach anseo d’fhorbairt acmhainní, do chomhoibriú agus do mhalartuithe a aithint.”

Thapaigh an tAire an deis freisin chun fáilte a chur roimh fhaighteoirí na ndámhachtainí i mbliain seo an Tóstail. Nótáil sé go raibh cuid acu nach raibh riamh sa tír seo cheana agus, go deimhin, go raibh cuid acu nach raibh aon cheangal teaghlaigh ar chor ar bith acu leis an tír.  Is léir, áfach, go bhfuil an-suim acu uile i gceann de na teangacha beo is sine san Eoraip.

29ú Iúil 2013

CRIOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service