30/08/13

30/08/2013 : Os cionn €162,000 ceadaithe chun Oibreacha Caipitil a dhéanamh ar Oileáin i gContae Chorcaí

30 Lúnasa 2013: Tá curtha in iúl ag an Aire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta & Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich TD, inniu go bhfuil deontas de €162,750 ceadaithe aige chun oibreacha feabhsúcháin a chur i gcrích ar roinnt oileán amach ó chósta Chontae Chorcaí nó a fhreastalóidh ar na hoileáin úd.  Is do Chomhairle Chontae Chorcaí atá an deontas ceadaithe agus seasfaidh an Comhairle fuílleach costas na hoibre.

I measc na n-oibreacha, tá obair a bhaineann le sábháilteacht mara ar an tOileán Mór ar a n-áirítear ráillí, fáinní feistithe, solas agus dréimirí, bóthar Bhaile na Cille ar an oileán céanna a fheabhsú, obair ar an ardán carr cábla ar Baoi, bóthar ón gcé ar Faoide a fheabhsú agus athchóiriú ar an mbóthar chuig an héileapad ar Chléire.

Dúirt an tAire Stáit Mac Fhionnlaoich go raibh sé sásta go raibh ar a chumas fógra mar seo a dhéanamh.  “Léiríonn fógra an lae inniu go bhfuil mo Roinnse tiomanta d’fheabhas a chur ar shaoráidí do phobail na n-oileáin nuair atá na hacmhainní ar fáil di,” a dúirt an tAire Stáit.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service