31/01/13

31/01/2013 : Ráiteas ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le seirbhís farantóireachta d’Árainn

Ráiteas ón Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta maidir le seirbhís farantóireachta d’Árainn

Tá deireadh ag teacht le conradh farantóireachta Árann (Inis Mór) inniu, 31 Eanáir 2013. I gcomhréir leis na rialacha maidir le soláthar poiblí a bhíonn le comhlíonadh ag gach eagraíocht phoiblí, d’fhógair an Roinn léiriú spéise sa chonradh seo ar chóras etenders agus seoladh na cáipéisí tairisceana amach le dáta dúnta de 21 Nollaig 2012. Níor tháinig aon tairiscint ar ais chuig an Roinn.

Bhí plé ina dhiaidh sin ag an Roinn leis an bhfarantóir a chuireann an tseirbhís farantóireachta ar fáil d’Arainn faoi láthair, féachaint an bhféadfaí an conradh reatha a athnuachan ar na téarmaí céanna a bhí ann go dtí seo. Níor éirigh leis na cainteanna sin mar ní fhéadfadh an Roinn ardú ollmhór a cheadú sa fóirdheontas i gcás seirbhís atá brabúsach cheana féin. Mar sin, ní bheidh aon chonradh i bhfeidhm tar éis 31 Eanáir 2013.

Tuigtear go soiléir don Roinn ón bhfarantóir go bhfuil ar a chumas leanúint – gan deontas ón Stát – leis an tseirbhís chéanna a sholáthar d’Árainn tar éis deireadh an chonartha, an tseirbhís bus san áireamh, mar go bhfuil inmharthanacht tráchtála ann. Chuir sé in iúl go soiléir freisin go bhfuil i gceist aige feidhmiú dá réir.

Bhí cruinniú ag oifigigh na Roinne le hionadaithe phobail Árann Dé hAoine seo caite chun an scéal a mhíniú dóibh.

Tá conradh nua aontaithe idir an Roinn agus Aran Ferries Teo chun seirbhís farantóireachta paisinéara a chur ar fáil idir Inis Meáin/Inis Oírr agus an mórthír don tréimhse 1 Samhain 2012 go dtí 31 Deireadh Fómhair 2017. Aontaíodh an conradh seo mar thoradh ar phróiseas tairisceana. Rinneadh iarracht ag an am trí oileán Árann a chur le chéile ach níor éirigh leis sin ach an oiread mar ní fhéadfadh an Roinn glacadh le hardú ollmhór ar an gcuid sin den tseirbhís a bhain le hÁrainn amháin (ardú os cionn 300% a bheadh i gceist)

Ar an dóigh céanna, tá conradh nua aontaithe mar thoradh ar phróiseas tairisceana idir an Roinn agus an comhlacht Lasta Mara chun seirbhís lastais a chur ar fáil idir na hOileáin Árann agus an mórthír don tréimhse 1 Eanáir 2013 go 31 Nollaig 2017.

Tá achoimre sa tábla thíos ar an gcúnamh atá á chur ar fáil ag an Roinn i láthair na huaire ar mhaithe le seirbhísí farantóireachta agus aeir go hÁrainn. Ar ndóigh, tiocfaidh deireadh leis an gconradh reatha do na seirbhísí aeir agus na seirbhísí bainistíochta ar na haerstráicí ar 31 Lúnasa 2013.

Oileán Comhlacht 2013
Inis Meáin/Inis Oírr Aran Ferries 733,333.33
Oileáin Árann Lasta Mara Teo 752,701.16
Árainn Island Ferries Teo 7,900.90
PSO Aer Arann Islands 1,125,000.00
Bainistíocht Aerphoirt Teoranta 228,110.00

Iomlán do 2013 €2,847,045.39

31 Eanáir 2013

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service