31/05/13

31/05/2013 : €3.88 milliún eisithe mar chuid den scéim cúitimh bainte móna

€3.88 milliún eisithe mar chuid den scéim cúitimh bainte móna

Dé hAoine, 31 Bealtaine—Tá tuairisc chun dáta tugtha ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta ar na híocaíochtaí cúitimh a rinneadh faoin Scéim Cúitimh um Scor de Bhaint Móna.

Go dtí seo, is é €3.88 milliún an t-suim iomlán a caitheadh ar íocaíochtaí cúitimh faoin scéim. Baineann an chuid is mó den chaiteachas sin le híocaíochtaí airgeadais a tugadh d’iarratasóirí a chuir isteach ar chúiteamh faoin scéim.

Go dtí seo, tá 2,381 íocaíocht de €1,500 tugtha d’iarratasóirí faoin scéim. Cuireadh beagnach 2,500 tonna móna ar fail do lucht bainte móna faoin scéim ar chostas de €316,000.

Faoin Scéim Cúitimh um Scor de Bhaint Móna, féadann lucht bainte móna cur isteach ar chúiteamh airgeadais €1,500 atá innéacsnasctha agus saor ó cháin agus a íocfar in aghaidh na bliana ar feadh 15 bliain, nó féadann siad aistriú chuig portach eile, áit ar féidir leo móin a bhaint go dleathach. Féadann siad siúd a aistríonn chuig portach eile rogha a dhéanamh idir an cúiteamh airgeadais nó cúiteamh eatramhach 15 tonna móna a sheachadfar chuig a dteach gach bliain fad is a bhíonn siad ag fanacht ar mhalairt portaigh.

Gheobhaidh iarratasóirí na scéime íocaíocht aonuaire de €500 nuair a shíníonn siad comhaontú leis an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Tá na comhaontuithe seo á n-eisiúint faoi láthair agus go dtí seo, tá 796 comhaontú seolta chuig baill na scéime.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service