31/10/13

31/10/2013 : Seoladh Oifigiúil Oireachtas na Samhna 2013

31 Deireadh Fómhair 2013: Ag seoladh oifigiúil Oireachtas na Samhna dó inniu i gCill Airne, thréaslaigh an tAire Stáit sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D. le coiste agus foireann Oireachtas na Gaeilge as féile den scoth a eagrú arís i mbliana.  Thréaslaigh an tAire Stáit fosta leis na hiomaitheoirí agus na cuairteoirí ar fad – idir na rannpháirtithe, an lucht féachana, na moltóirí, na meáin chumarsáide, agus pobal na Gaeilge i gcoitinne.

Mhol sé leanúnachas agus seasmhacht Fhéile an Oireachtais i ndomhain atá ag síorathrú agus dúirt go raibh sé deacair a chreidiúint gur bunaíodh an chéad Oireachtas siar chomh fada le 1897 nuair a d’fhreastail 1000 duine ar an ócáid sin agus gan ach leathlá i gceist.  Thug an tAire Stáit suntas do chlár cuimsitheach na féile i mbliana, le os cionn 100 imeacht eagraithe chun freastal ar gach aon aoisghrúpa. Ag déanamh suntais ar leith don seoladh ar líne d’Fhoclóir de Bhaldraithe (1959) agus d’Fhoclóir Uí Dhónaill (1977), dúirt sé “Nach bhfuil sé iontach ar fad go bhfuil forbairt na teanga agus na teicneolaíochta fite fuaite lena chéile – is ar éigean gur shamhlaigh na hUaisle de Bhaldraithe agus Ó Dónaill go mbeadh a gcuid saothar ar fáil go forleathan ar fud na cruinne ar an mbonn seo“.

Rinne an tAire Stáit comhghairdeas le Conradh na Gaeilge maidir le Bliain na Gaeilge a eagrú agus go háirithe leis an éacht a bhain le Comhrá 24/7 a chur i gcrích nuair a bhí comhrá 168 uair a chloig ar bun trasna an domhain mhóir.  Ghlac sé leis an deis fosta chun aitheantas a thabhairt d’Fhoras na Gaeilge, d’Údarás na Gaeltachta agus na heagraíochtaí Gaeilge agus Gaeltachta ar fad atá ag déanamh a gcion féin chun ár dteanga agus ár n-oidhreacht ghaelach a threisiú agus a chur chun cinn.  “Is trí chomhpháirtíocht agus chomhoibriú idir an Stát agus na pobail Ghaeilge is féidir linn an Ghaeilge a chaomhnú, a fhorbairt agus a thabhairt ar aghaidh slán do na glúine atá ag teacht  inár ndiaidh,” a dúirt sé.

Thug an tAire Stáit ardmholadh don Uasal Maidhc Dainín Ó Sé a d’imigh ar shlí na fírinne ag deireadh mhí Lúnasa 2013.  Bhí an-mheas ag Maidhc Dainín ar fhéile an Oireachtais i gcónaí agus níorbh aon ionadh é, dá réir sin, go raibh ócáid ómóis á heagrú ina onóir le linn an Oireachtais le craoladh beo ar TG4.

Luaigh an tAire Stáit an tionchar atá ag an bhféile mhór seo ar phobal na Gaeilge ar fud an domhain. Ag eascairt as Oireachtas Cheanada cúpla bliain ó shin, beidh toscaireacht mhór ó Cheanada i láthair ag Féile na Samhna i mbliana. “Is sampla maith é seo den chaoi gur féidir linn tine mhór a thosú le lasair bheag,” a dúirt an tAire Stáit, agus ghuigh sé go leanfadh Oireachtas na Gaeilge ag dul ó neart go neart.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service