03/03/13

4/03/2013 : Síneadh leis an Tréimhse Comhairliúcháin Phoiblí ar Oibreacha atá Beartaithe do Shéadchomhartha Náisiúnta Shráid an Mhúraigh

Dé Luain 4 Márta 2013: Tá fógartha ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta go gcuirfear siar an spriocdháta le haghaidh comhairlúchán ón bpobal ar na hoibreacha atá beartaithe don séadchomhartha náisiúnta ag Uimhreacha 14–17 Sráid an Mhúraigh, Baile Átha Cliath 1. Ba in Uimhir 16 Sráid an Mhúraigh a bhí an cheanncheathrú dheiridh ag ceannairí Éirí Amach 1916.

Cuireadh in iúl d’úinéirí an tséadchomhartha náisiúnta nach raibh dóthain eolais le fáil san fhógra nuachtáin faoin Ráiteas Tionchair Timpeallachta (EIS) ar na hoibreacha atá beartaithe agus nár mhór é a athfhoilsiú. Cuirfear síneadh 5 seachtaine ó dháta foilsithe an fhógra phoiblí nua leis an tréimhse chomhairliúcháin.

Cuireadh an EIS isteach thar ceann Chartered Land Ltd. (úinéirí láithreán an Carlton Cinema, a chuimsíonn an séadchomhartha ar Shráid an Mhúraigh) i ndáil lena n-iarratas ar an Aire cead a thabhairt d’oibreacha a bhaineann le hionad cuimhneacháin a bhunú san fhoirgneamh ag Uimhreacha 14–17 Sráid an Mhúraigh, mar a raibh an troid dheireanach ag ceannairí an éirí amach. Tá rialaithe ag an Roinn nach raibh dóthain sonraí le fáil san fhógra nuachtáin ar na hoibreacha scartála a bheidh ag teastáil.

Tá Uimhreacha 14–17 Sráid an Mhúraigh faoi chosaint Ordaithe Chaomhnaithe, agus de bharr Achtanna na Séadchomharthaí Náisiúnta ní mór cead an Aire a fháil d’oibreacha ar bith a d’fhéadfadh cur isteach ar an láithreán.

CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service