21/06/15

6/6/2012 Figiúirí Scéim Labhairt na Gaeilge 2010/2011 Foilsithe ag Aire Stáit don Ghaeltacht, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D.

Tá figiúirí Scéim Labhairt na Gaeilge don scoilbhliain 2010/2011 foilsithe inniu 6ú Meitheamh 2012 ag an Aire Stáit don Ghaeltacht, Donnchadh Mac Fhionnlaoich T.D.

Rinne 3,370 teaghlach iarratas ar dheontas faoin scéim don scoilbhliain 2010/2011 agus thuill 2,760 teaghlach deontas faoin scéim – 2,322 teaghlach a thuill an deontas iomlán agus 438 teaghlach eile a thuill an deontas laghdaithe. I gcomparáid leis an scoilbhliain roimhe sin, tháinig méadú beag ar líon na n-iarratasóirí agus tháinig laghdú beag ar líon na n-iarratasóirí rathúla.

Mar a bhí fógartha roimhe seo, ba í an scoilbhliain 2010/11 an bhliain dheiridh den scéim áirithe seo agus tá clár nua, an Clár Tacaíochta Teaghlaigh, tagtha ina háit atá dírithe níos mó ar aidhmeanna na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030.

Agus é ag fógairt na dtorthaí, dúirt an tAire Stáit:

“Tá sé aitheanta go forleathan ar feadh i bhfad nach raibh Scéim Labhairt na Gaeilge, dá fheabhas í, ar an scéim ba éifeachtaí chun tacú leis an seachadadh teanga ó ghlúin go glúin. Aithníodh go príomha nach raibh mórán tionchair ag an scéim sin ar iompar teanga theaghlaigh na Gaeltachta a raibh páistí ag aois réamhscoile iontu. Ar ndóigh, is í an aois sin an aois is tábhachtaí a fhad is a bhaineann sé le sealbhú teanga mar theanga teaghlaigh. Cuireadh deireadh leis an scéim dá réir ag deireadh na scoilbhliana seo caite agus tá an-áthas orm go bhfuil an Clár Tacaíochta Teaghlaigh, atá fite fuaite go dlúth leis an Straitéis 20 Bliain, tagtha i gcomharbacht ar an scéim seo.”
CRÍOCH

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service