06/04/17

Allúntas €850,000 fógartha ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta Seán Kyne T.D chun cabhrú le feidhmiú an phróisis pleanála teanga in 2017.

Allúntas €850,000 fógartha ag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta Seán Kyne T.D chun cabhrú le feidhmiú an phróisis pleanála teanga in 2017.

D’fhógair an tAire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta Seán Kyne T.D., inniu, 6 Aibreán 2017 go bhfuil allúntas ar fiú €850,000 in iomlán á chur ar fáil ag a Roinn chun cabhrú le feidhmiú an phróisis pleanála teanga sa bhliain reatha.

Dáilfear €735,000 den allúntas ar Údarás na Gaeltachta agus €115,000 ar Fhoras na Gaeilge chun cur ar a gcumas an próiseas pleanála teanga a bhrú chun cinn mar a bhaineann sé leo faoi seach.

Dúirt an tAire Stáit Kyne: “I bhfianaise thorthaí Gaeilge an daonáirimh a foilsíodh inniu, is léir go leanann na dúshláin atá roimh an nGaeilge mar theanga. Is gá ár gcuid iarrachtaí a threisiú tuilleadh – mar fhorais stáit, mar eagraíochtaí Gaeilge agus mar phobal i gcoitinne chun na dúshláin sin a cheansú. Is ea is mó seans go mbeidh toradh bisiúil ar ár gcuid iarrachtaí ar fad má ghlacann gach páirtí leasmhar go fonnmhar leis an deis chun a gcion a dhéanamh ar son na Gaeilge mar chuid de fheidhmiú na straitéise, a bhfuil an próiseas pleanála teanga agus an polasaí don oideachas Gaeltachta mar chuid lárnach de.

Dúirt sé go mbeadh tionscnamh faoi leith á fhógairt aige amárach (7 Aibreán) mar chuid den allúntas €850,000 – a chabhróidh go suntasach le cúram a dhéanamh den chéad chéim eile d’fheidhmiú an phróisis mar a bhaineann sé le forbairt agus feidhmiú pleananna teanga.

 

Críoch

 

 

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service