22/11/19

An tAire Stáit Seán Kyne ag Cruinniú Chomhairle na Breataine-na hÉireann ar Oileán Mhanainn

D’fhreastail Seán Kyne T.D., Príomh-Aoire an Rialtais agus Aire Stáit don Ghaeilge, don Ghaeltacht agus do na hOileáin ar an 5ú cruinniú Aireachta den Ghrúpa Teangacha Dúchasacha, Mionlaigh agus Neamhfhorleathana de chuid Chomhairle na Breataine-na hÉireann ar Oileán Mhanainn an 22 Samhain 2019, tráth ar pléadh na forbairtí is deireanaí sa réimse.  I measc na réimsí ar a bhfuil an grúpa ag obair le blianta beaga anuas bhí an foghlaimeoir fásta agus úsáid teangacha go sóisialta (na meáin shóisialta/eile).

“Is deis atá anseo domsa plé a dhéanamh le hAirí ó dhlínsí eile ina bhfuil pobail teanga éagsúla, pobail a labhraíonn teanga dúchasach, nó mionlaigh nó neamhfhorleathan” a dúirt an tAire Stáit.

Pléadh an obair atá curtha i gcrích ag an gcoiste le blianta beaga anuas, mar aon le clár oibre atá leagtha amach as seo go ceann trí bhliana eile tráth go mbeifear ag díriú ar:

  • úsáid shóisialta na teanga
  • na luathbhlianta agus
  • bonneagar / teicneolaíocht.

Tá céimeanna leanúnacha á nglacadh ag Rialtas na hÉireann i leith chur chun cinn na Gaeilge, le foilsiú, mar shampla, Plean Gníomhaíochta 5 Bliana 2018-2022 agus an Polasaí um Oideachas Gaeltachta. Tá suim ar leith i gcúrsaí teanga i réimse na teicneolaíochta i ré seo na teicneolaíochta agus táthar ag súil Straitéis Dhigiteach i leith na Gaeilge a fhoilsiú go gairid.

Ag tagairt do chuspóir an chruinnithe, dúirt an tAire Stáit: “Tugann na cruinnithe luachmhara seo deis dúinn saineolas agus dea-chleachtais ar chur chun cinn chun teanga a roinnt, agus foghlaim agus tacú lena chéile i gcur chun cinn agus i bhforbairt pobal teanga”.

Bunaíodh an grúpa oibre seo in 2002 faoi Chomhairle na Breataine-na hÉireann agus é mar sprioc aige díriú ar chúrsaí teanga mar a bhaineann leis an nGaeilge, an Bhreatnais, Gàidhlig na hAlban, an tUltais, Gaeilge Mhanann, Jèrriais, Guernesiais agus an Choirnis.

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service