23/12/16

Dr Peadar Ó Flatharta: duine de na Laochra Gaeilge agus Gaeltachta imithe ar shlí na Firinne.

I ráiteas a d’eisigh sé inniu dúirt Seán Kyne, Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta, gur chúis  mhór  bhróin dó a chloisteáil  go raibh an Dr Peadar Ó Flatharta, atá  aitheanta  mar dhuine de na laochra  mar a bhaineann le  chur chun chinn na Gaeilge agus na Gaeltachta imithe ar shlí na firinne.
 
“Is cinnte a dúirt an tAire go bhfuil lorg a láimhe ar an iliomad gnéithe de pholasaí teanga an Stáit. Ar ndóigh bhí ról lárnach ag Peadar  in obair mo Roinne  maidir le cúrsaí Gaeilge agus Gaeltachta. Tugam chun cuimhne ach go háirithe an obair ceannródaíochta  a rinne sé i dtaca le hullmhú An Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030, atá anois  mar chrói lár pholasaí an Rialtais don Ghaeilge; an ról lárach a bhí aige agus é  ina stiúrthóir ar Chomhdháil Náisiúnta na Gaeilge ar achtú  Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 agus  go deimhin  i mbunú Gaillimh le Gaeilge. Bhí  baint  mhór aige chomh  maith in obair Choimisiún na Gaeltachta.
 
Bhí suim ar leith ag Peadar i gcúrsaí oideachais, agus in oideachas na Gaeltachta go háirithe.  Tuigim gur fhoilsigh an Chomhairle um Oideachas Gaeilge agus Gaeltachta saothar tábhachtach taighde dá chuid Struchtúr Oideachais na Gaeltachta in 2007. Is cinnte mar sin go mbeadh failte ar leith curtha aige roimh foilsiú Polasaí don Oideachas Gaeltachta 2017-2022   le deanaí.
 
Is cailliúint ollmhór é do phobal na Ghaeltachta  agus Gaeilge.
 
Deánaim chomhbhrón ó chrói  lena bhean, Áine, agus lena gaolta eile.”
 
Críoch
 

Department of Culture, Heritage and the Gaeltacht, 23 Kildare Street, Dublin , D02 TD30. Tel: 01 631 3800 / LoCall: 1890 383 000

Web Design & Development by Fusio

Vision One Civil Service