01/05/14

01/05/2014 Seirbhís Nua Bus Saor in Aisce do Pháirc Náisiúnta Bhoirne le tosú an deireadh seachtaine saoire bainc seo

  • 'Am maith chun cuairt a thabhairt ar cheann de pháirceanna áille náisiúnta na hÉireann' - Deenihan

Tá an-áthas ar Sheirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra na Roinne Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a fhógairt go bhfuil an tSeirbhís Bus Saor in Aisce do Pháirc Náisiúnta Bhoirne, Co. an Chláir, le hatosú do shéasúr 2014. Ón Satharn 3 Bealtaine go dtí an Aoine 29 Lúnasa, beidh an tseirbhís bus á reáchtáil idir Phointe Eolais Pháirc Náisiúnta Bhoirne atá i mBaile Chora Finne, Co. an Chláir, go dtí an Páirc Náisiúnta.

Beidh an bus, a bhfuil sé shuíochán déag ann, ag fágáil an phointe eolais do chuairteoirí gach uair an chloig ó 10.15a.m. go dtí 6.00p.m. seacht lá na seachtaine.  Ligfidh sé amach agus piocfaidh sé suas cuairteoirí ag láithreacha réamhshocraithe timpeall na Páirce Náisiúnta.

Tugann an tseirbhís deis do chuairteoirí a mbealach a dhéanamh timpeall ar na conairí siúlóide marcáilte laistigh den pháirc.  Beidh cuairteoirí in ann sásamh a bhaint as tírdhreach uathúil Bhoirne ina n-am féin sula rachaidh siad ar ais ar an mbus níos déanaí ag an láthair ar ligeadh amach iad, nó ag láthair eile, chun a mbealach a dhéanamh ar ais go Cora Finne.

Is í seo an tríú bliain go bhfuil an tseirbhís á reáchtáil.  Ní hamháin gur rud uathúil é seo do chuairteoirí chun na Páirce, ach meastar go gcuirfidh an tseirbhís borradh faoin turasóireacht i dTuaisceart an Chláir agus go dtacóidh sí le soláthróirí áitiúla seirbhíse.  D'oscail an tAire Jimmy Deenihan Pointe Eolais Pháirc Náisiúnta Bhoirne i gCora Finne i mí na Bealtaine 2012.  Tá sé mar aidhm leis an ionad eolas agus léirmhíniú a chur ar fáil do chuairteoirí chun na Páirce Náisiúnta.  Cuireann na treoraithe, a oibríonn ón bpointe eolais, clár imeachtaí, lena n-áirítear siúlóidí treoraithe dúlra agus gníomhaíochta Ealaíon-sa-Pháirc, ar fáil ó mhí Aibreáin go Meán Fómhair.

Agus é ag labhairt ar an tseirbhís, dúirt an tAire Deenihan:

"Is am maith é an deireadh seachtaine saoire bainc seo do chuairteoirí chun cuairt a thabhairt ar cheann de pháirceanna áille náisiúnta na hÉireann ó tharla tús a bheith á chur an athuair leis an tseirbhís bus saor in aisce i mBoirinn. Tá an-áthas orm go mbeidh an tseirbhís ar fáil don samhradh ón deireadh seachtaine seo amach.  Tá Boirinn ar cheann dár n-acmhainní luachmhara nádúrtha agus tá réimse dochreidte flóra agus fána le feiceáil ann.  Ó tharla an tseirbhís bus saor in aisce seo a bheith ann anois, tá súil agam go mbainfidh níos mó daoine sásamh as áilleacht nádúrtha Pháirc Náisiúnta Bhoirne an Samhradh seo."

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service