02/08/11

02/08/2011 An tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich ar cuairt ar Albain chun bualadh le hEagraíochtaí Gaeilge

Tá an tAire Stáit ag an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Donnchadh Mac Fhionnlaoich, in Albain inniu, Dé Máirt 2ú Lúnasa, chun cuairt a thabhairt ar an gColáiste Sabhal Mór Ostaig, a ritear i nGaeilge na hAlban, agus chun bualadh le hionadaithe as eagraíochtaí Gaeilge.

Bunaíodh Sabhal Mór Ostaig sa bhliain 1973 agus is é an t-aon choláiste in Albain é a chuireann cláir ar fáil trí mheán na Gaeilge amháin. Thug an tAire Mac Fhionnlaoich cuairt ar an dá phríomhchampas atá ag an gcoláiste ar Eilean Sgitheanach, Arainn Chaluim Chille agus Arainn Ostaig. Bíonn príomhról ag an gcoláiste i saincheisteanna forbartha náisiúnta a bhaineann le hathbheochan na Gaeilge, saincheisteanna eacnamaíocha agus forbartha atá ceaptha chun pobail a choinneáil ag labhairt Gaeilge agus chun í a chaomhnú, agus in úsáid TFC mar áis foghlama.

Seo mar a labhair an tAire le linn a chuairte: “Is cúis mhór áthais dom a bheith anseo sa chuid an-Ghaelach seo d'Albain. Airímid sa bhaile anseo ar a lán bealaí toisc an oidhreacht theangeolaíoch agus chultúir atá i gcoitinn againn. Is coláiste suaithinseach é coláiste Shabhal Mór Ostaig agus tá éacht déanta sa choláiste ó thaobh Gaeilge na hAlban, an cultúr agus an oidhreacht a chur chun cinn.”

Thug an tAire Mac Fhionnlaoich cuairt ar oifigí Canan chomh maith, ar cuideachta é atá suite ar Eilean Sgitheanach agus a d'fhorbair uirlisí Gaeilge ar líne chun cabhrú le baill foirne in oifigí, in anaclanna dúlra agus i gceantair foraoiseachta ar fud na hAlban, Gaeilge na hAlban a fhoghlaim. Ba ghrúpa d'eagraíochtaí san earnáil phoiblí in Albain a thionscain an clár mar chuid de thiomantas an rialtais tacú leis an nGaeilge.

“Is clár spreagúil nuálaíoch é an clár seo trína léirítear na buntáistí a shaothraítear as cuideachtaí san earnáil phoiblí a bheith ag oibriú le chéile chun fís chomhroinnte a bhaint amach. Molaim go cranna na spéire na daoine a raibh baint acu leis an tionscadal seo a fhorbairt agus creidim go láidir gur féidir le muintir na hÉireann ceachtanna luachmhara a fhoghlaim ón tionscadal agus muid ag iarraidh aird níos mó a tharraingt ar ár dteanga dhúchais agus an úsáid a bhaintear aisti a mhéadú,” arsa an tAire Mac Fhionnlaoich.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service