02/05/14

Na hEalaíona Eolas faoin Roinn Cultúr Oidhreacht Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 2010-2030 An Ghaeilge Na hOileáin An Ghaeltacht Beathaisnéisí na nAirí An Plean um Athchóiriú na Seirbhíse Poiblí Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 Oifig Thionscadal 2016 Gnóthaí an AE Preaseisiúintí Foilseacháin Óráidí Deis Comhairliúcháin Naisc Príomhshonraí teagmhála na Roinne Blag an Aire Stáit do Ghnóthaí Gaeltachta 02/05/2014 Tugann an tAire Deenihan cuireadh do gach duine de bhunadh na hÉireann ar fud an domhain páirt a ghlacadh i nóiméad ciúin mhachnaimh chun íospartaigh an Ghorta Mhóir a thabhairt chun cuimhne

Inniu, 2 Bealtaine 2014, thug Jimmy Deenihan T.D., an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus Cathaoirleach ar Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, cuireadh do gach duine de bhunadh na hÉireann ar fud an domhain páirt a ghlacadh i dteannta mhuintir na hÉireann i nóiméad ciúin mhachnaimh ar an Domhnach, 11ú Bealtaine, mar chomhartha ómóis dá sinsear a cailleadh, a d'fhulaing nó a chuaigh ar imirce le linn Ghorta Mór na hÉireann.

Gan amhras, d’athraigh cúrsaí an tsaoil go huile agus go hiomlán in Éirinn nuair a theip go tubaisteach ar an mbarr prátaí le linn na 1840í.  Mar thoradh air sin, athraíodh tírdhreach déimeagrafach agus cultúrtha na tíre.  Ní raibh aon dul as ach go spreagfadh teip na bprátaí géarchéim ollmhór dhaonna agus eacnamaíoch agus, go deimhin, níor tharla rud ar bith i stair na hÉireann a bhí cosúil leis an nGorta Mór, ó thaobh an tionchar a bhí aige agus an oidhreacht imirce, an caillteanas cultúrtha agus meath na Gaeilge a bhí mar thoradh air.

Dúirt an tAire Deenihan:

“Mar Chathaoirleach ar Choiste Cuimhneacháin Náisiúnta an Ghorta Mhóir, cuirim fáilte mhór roimh dhianiarrachtaí na bpobal agus na n-eagraíochtaí thar lear chun íospartaigh an Ghorta Mhóir a chomóradh agus chun na glúine nua a chur ar an eolas faoi chruachás mhuintir na hÉireann a d'fhulaing agus a d'éag nó a chuaigh ar imirce le linn na tréimhse tragóidí sin i stair na tíre seo. 

Iarraim ort anois páirt a ghlacadh, i dteannta mhuintir na hÉireann, i nóiméad ciúin mhachnaimh ar an Domhnach, 11ú Bealtaine, in onóir na ndaoine a cailleadh agus na ndaoine a chaill a mbailte agus a muintir le linn an ama sin.  Tugaimis ómós freisin don méid atá bainte amach ag an diaspóra - na daoine ar fad a mhair agus a chuaigh i bhfad i gcéin agus a d'fhág a lorg ar na sochaithe nua inar chuir siad fúthu. 

Ní mór dúinn iarracht a dhéanamh i gcónaí gan dearmad a dhéanamh ar na himeachtaí tubaisteacha a tharla mar thoradh ar an nGorta agus ar na daoine sin a chuaigh ar imirce agus ar a sliocht atá ina gcónaí thar lear.  Táimid tagtha i bhfad ón am uafásach sin, ach tá sé tábhachtach nach ndéanfaimis dearmad ar an am atá imithe tharainn agus ar na himeachtaí a mhúnlaigh muid mar dhaoine.  Inniu, bímis tuisceanach agus gnaíúil le gach duine atá ag fulaingt de bharr ocrais, galair agus bochtaineachta ar fud an domhain sa lá atá inniu ann.  Tá spiorad na tuisceana tagtha anuas trí na glúine agus tá a lorg go domhain i meon na nÉireann - is é a shainíonn muid mar dhaoine.  Is é seo an t-aon bhealach ar féidir linn meas i ndáiríre a léiriú orthu siúd a d'fhulaing san am atá caite." 

Beidh Cuimhneachán Náisiúnta an Ghorta Mhóir 2014 ar bun ar an Domhnach, 11ú Bealtaine, i dTeach Pháirc Bhéal na mBuillí, Contae Ros Comáin, agus tá cuimhneachán thar sáile beartaithe do New Orleans idir an 7ú agus 9ú Samhain i mbliana.  Tá cuireadh tugtha cheana féin ag an Aire Deenihan do bhreis is 4,000 scoil ar fud na tíre chun nóiméad ciúin mhachnaimh a choinneáil ag meán lae ar an Aoine, 9ú Bealtaine, mar chomhartha ómóis dóibh siúd a d'fhulaing le linn an Ghorta.  Tá cuireadh tugtha aige freisin d'eagraíochtaí cultúrtha agus spóirt in Éirinn nóiméad ciúnais a choinneáil ag imeachtaí poiblí a bheidh ar bun ar an Domhnach, 11ú Bealtaine, in ómós d'íospartaigh an Ghorta.  Spreagfaidh an nóiméad machnaimh i scoileanna agus ag imeachtaí poiblí agus spóirt, beag agus mór, daoine chun smaoineamh ar an tréimhse thragóideach sin i stair na tíre.

Críoch

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service