02/12/14

02/12/2014 : Cistiú á fhógairt ag an Aire Mhic Unfraidh chun ealaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain le linn 2015

Cuirfidh clár Chultúr Éireann le cáil na hÉireann thar lear agus tacóidh sé le fostaíocht d'ealaíontóirí Éireannacha

Dé Máirt, 3 Nollaig—D'fhógair an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, Heather Mhic Unfraidh TD, cistiú de €1.3 milliún inniu chun tacú le healaíona na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain trí chlár 2015 Chultúr Éireann.

Bainfidh níos mó ná 100 ealaíontóir agus eagraíocht ar fud na bhfoirmeacha ealaíne go léir tairbhe as an gclár, atá dírithe ar chlú idirnáisiúnta na hÉireann a threisiú i ndáil le nuálaíocht agus cruthaitheacht.

Cabhróidh an cistiú de €1.3 milliún deiseanna fostaíochta idirnáisiúnta a chruthú d'ealaíontóirí na hÉireann agus méadóidh sé lucht féachana ár n-ealaíontóirí ar fud an domhain. Sa chéad leath de 2014, tharraing clár Chultúr Éireann lucht féachana de níos mó ná 2.5 milliún duine agus cruthaíodh níos mó na 6,000 lá fostaíochta d'ealaíontóirí Éireannacha leis.

Dúirt an tAire Mhic Unfraidh an méid seo inniu:

"Beidh fócas faoi leith ar ócáidí cultúrtha Éireannacha ar fud an domhain le linn tréimhse Lá Fhéile Pádraig 2015, lena gcuirfear deiseanna thar cionn ar fáil chun ealaíona agus cultúr na hÉireann a chur ar taispeáint do lucht féachana thar lear.  Táimid ag obair go dlúth le háisíneachtaí Stáit ar nós Turasóireacht Éireann, agus lenár nAmbasáidí, le cultúr na hÉireann a chur chun cinn go gníomhach agus chun aird an domhain a tharaingt ar Éire mar áit tharraingteach do shaoire nó chun gnó a dhéanamh.

"Nuair a thug mé cuairt le gairid ar New Orleans agus Atlanta, mar chuid de Chuimhneachán Idirnáisiúnta an Ghorta Mhóir, chonaic mé le mo shúile féin an cion atá ag daoine thar lear ar chultúr agus ar ealaín na hÉireann. Tá ról ríthábhachtach ag Cultúr Éireann i ndáil le hardán idirnáisiúnta a sholáthar d'ealaíontóirí Éireannacha. Ní amháin go dtéann sé sin chun tairbhe do na healaíontóirí lena mbaineann, ach cuireann sé go mór lenár gcáil thar lear freisin.

"Tugann Cultúr Éireann tacaíocht bhliantúil don dá ionad cultúir atá ag Éire thar lear; an Irish Arts Centre i Nua Eabhrac agus an Centre Culturel Paris. Chomh maith le ceangail thábhachtacha leis an Diaspóra a chothabháil, cuidíonn na hionaid seo deiseanna breise a fhorbairt d'ealaíontóirí Éireannacha. 

"Tá tacaíocht bhliantúil á chur ar fáil freisin d'Idirmhalartán Litríocht Éireann chun aistriúchán ar shaothair le scríbhneoirí Éireannacha go teangacha eile a éascú, agus chun scríbhneoireacht Éireannach a chur chun cinn ag Aonaigh Idirnáisiúnta Leabhar.  Éascóidh tacaíocht airgeadais d'Inistitiúid Idirnáisiúnta na Scannán Éire scannáin na hÉireann a chur chun cinn ar fud an domhain ag príomhfhéilte scannán.

Tacófar le raon tionscadal eile, lena n-áirítear léiriúcháin le compántais amharclannaíochta Éireannacha agus camchuairteanna móra cheoltóirí Éireannacha."

CRÍOCH

Nóta do na hEagarthóirí:

Beidh compántais amharclannaíochta Éireannacha ag cur saothair i láthair ina lán ionaid ar fud an domhain, ó Londain go dtín Astráil, lena n-áirítear saothair a  cruthaíodh le déanaí ar nós léiriúchán Corn Exchange de ‘A Girl is a Half Formed Thing’ le hEimear Mc Bride agus séasúr de shaothar Beckett sa Barbican i Londain.

Áiríodh ar na tionscadail eile a fuair tacaíocht camchuairteanna móra sna SA, san Áis agus san Eoraip. Rachaidh an Sharon Shannon Band go dtín Astráil le ceolchoirmeacha a chur ar bun in Perth, Melbourne, Hobart, Port Fairy, agus i mBéising agus i Shang-hai freisin le linn tréimhse Lá Fhéile Pádraig, agus san Eoraip beidh Moxie ar an stáitse ag an 5ú Guinness Celtic Spring Caravan Tour i gcathracha ar fud na hOstaire, na hEilvéise agus na hIodáile le linn mhí an Mhárta.

Beidh The Gloaming, an grúpa Éireannach a bhain cáil idirnáisiúnta amach le déanaí, ar camchuairt sa Ríocht Aontaithe, san Astráil agus sa Nua-Shéalainn agus den chéad uair beidh Róisín O ar camchuairt sa Ghearmáin mar phríomhoirfideach. Sa Rúis, cuirfidh ‘Irish Week in Moscow’ togha scannán agus ceoil na hÉireann ar taispeáint.

Le haghaidh clár iomlán 2015 Chultúr Éireann, féach anseo:

http://www.cultureireland.ie/applications/index.php?r=reports/outcomeGrant&year=2014&program_id=11

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service