03/10/12

03/10/2012 Tugann Deenihan an t-eolas is déanaí do Dháil Éireann ar cheist na móna agus ar na híocaíochtaí cúitimh

• Tá 1,461 íocaíocht chúitimh déanta anois agus iarratais eile á bpróiseáil
• Tá €2.28 milliún caite ar an scéim chúitimh go dtí seo
• Tá 3,060 tonna móna seachadta nó ceadaithe i gcomhair a seachadta go dtí seo

Dé Céadaoin, 3 Deireadh Fómhair - Tá Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, tar éis an scéal is déanaí a chur ar fáil do Dháil Éireann maidir leis an dul chun cinn atá déanta ar chosaint 53 portach ardaithe i Limistéir faoi Chosaint Speisialta (SAC) agus maidir le riar na Scéime Cúitimh um Scor de Bhaint Móna.

Go dtí seo, tá 1,461 íocaíocht chúitimh déanta. Tá 58 lasta móna seachadta, agus 146 lasta eile móna ceadaithe i gcomhair a seachadta ag an Roinn. Fágann sin go bhfuil €2.28 milliún ar fad caite ar an scéim chúitimh agus 3,060 tonna móna seachadta agus ceadaithe i gcomhair a seachadta.

Cuimsíonn an Scéim Chúitimh um Scor de Bhaint Móna íocaíocht de €1,500 in aghaidh na bliana, innéacsnasctha agus saor ó cháin, ar feadh 15 bliana nó, sa chás gur féidir, tabharfar deis do lucht bainte móna aistriú chuig suíomhanna eile neamhainmnithe, áit a mbeidh siad in ann leanúint orthu ag baint móna. Cuirfear íocaíocht bhreise aon-uaire de €500 ar fáil do bhainteoirí móna incháilithe sa chás go sínítear comhaontuithe dlíthiúla leis an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, rud a fhágfaidh go mbeidh pacáiste iomlán cúitimh de €23,000 ag gach iarratasóir.

Dúirt an tAire Deenihan:

"Tá muid ag déanamh dul chun cinn seasta ar an gceist seo. Tá go leor le déanamh fós, ach ba mhaith liom aitheantas a thabhairt do na bainteoirí móna sin a bhfuil sé seo ag cur as dóibh agus atá ag comhoibriú linn chun teacht ar réiteach fadtéarmach ar an gceist seo, agus atá ag plé le mo Roinnse chun teacht ar chúiteamh airgid, ar lasta móna, nó ar shuíomh eile ar féidir leo móin a bhaint go dlíthiúil air.

"Trí chomhoibriú lena chéile chun an dlí Éireannach agus Eorpach seo a chosnaíonn an 53 portach ardaithe speisialta a chur i bhfeidhm, tiocfaidh muid ag pointe go mbeidh na gnáthóga ar leith seo caomhnaithe agus beidh cúiteamh nó portach eile faighte ag na bainteoirí móna. Le beagnach 1,500 iarratas ar chúiteamh próiseáilte, agus portaigh eile á n-aimsiú i suíomhanna oiriúnacha, tá muid ag bogadh níos gaire don phointe sin.

"Ceann de na príomhthosaíochtaí a bhí agamsa ná scéim chúitimh agus athlonnúcháin, a bheadh cóir agus éasca teacht uirthi, a chur in áit do na bainteoirí móna a chuireann an cosc seo as dóibh. Tá níos mó ná €2.28 milliún curtha ar fáil do theaghlaigh ar fud na tuaithe in Éirinn anois agus creidim gur borradh luachmhar é sin - go háirithe faoi már atá cúrsaí i láthair na huaire."

"Níl leithéidí phortaigh ardaithe na hÉireann in aon áit eile san Eoraip - caomhnaíonn siad réimse saibhir fiadhúlra, is bunchuid thábhachtach dár n-oidhreacht agus dár dtírdhreach iad, is linnte tábhachtacha dé-ocsaíd charbóin iad agus tá ról suntasach acu i gcosaint ó thuilte."
CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service