03/10/12

03/10/2012 Stiúrthóir ar Ard-Mhúsaem na hÉireann le ceapadh

Dé Céadaoin, 3 Deireadh Fómhair - Tá dearbhaithe ag Jimmy Deenihan T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, go bhfuil cead faighte le déanaí ag a Roinn ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chun an post mar Stiúrthóir ar Ard-Mhúsaem na hÉireann a líonadh.

Is trí mheán chomórtas oscailte, faoi stiúir na Seirbhíse um Cheapacháin Phoiblí, a earcófar an Stiúrthóir nua ar Ard-Mhúsaem na hÉireann.

Bhí an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i dteagmháil leis an tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí maidir leis an gcomórtas seo a chur chun cinn agus táthar ag súil an post mar Stiúrthóir ar Ard-Mhúsaem na hÉireann a fhógairt go poiblí sna seachtainí atá amach romhainn.

Tiocfaidh ceapachán Stiúrthóra nua ar Ard-Mhúsaem na hÉireann sna sála ar cheapacháin a rinne an tAire Deenihan ag leibhéal Stiúrthóra, mar thoradh ar chomórtas oscailte, i  nGailearaí Náisiúnta na hÉireann, in Áras Nua-Ealaíne na hÉireann (IMMA), sa Chomhairle Ealaíon agus sa Cheoláras Náisiúnta.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service