04/08/11

Reáchtáiltear Searmanas Bainte Fóid do Scéim Feabhsúcháin Sheachbhóthar Thrá Lí

Cuirfidh Séamus Ó Duibhneacháin, T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, tús inniu, Déardaoin 4 Lúnasa, i dteannta a chomhghleacaí Leo Varadkar, T.D., Aire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, le Scéim Feabhsúcháin Sheachbhóthar Thrá Lí an N22/N69 le searmanas bainte fóid ag Ballygarry House, Trá Lí.

Cuimsíonn an tionscadal, a bheidh 13km ar fad, 8km de Dhébhealach Sheachbhóthar Thoir Bhaile Thrá Lí agus 5.5km de bhóthar ceangail aonbhealaigh ón Débhealach atá molta go dtí Bóthar Chill Airne, an N22, ag Béal Átha Greallach.  Ceanglóidh an scéim ina hiomláine ceithre cinn as cúig cinn de na bealaí náisiúnta (N21, N22, N69 agus N70) a chríochnaíonn i dTrá Lí agus cuirfear feabhas ar an gconair iompair bhóthair idir Trá Lí agus Cill Airne.  Cuirfidh sé seo go mór le cúrsaí taistil sa réigiún ar fad agus beidh turais níos giorra agus bóithre níos sábháilte mar thoradh air.

Ag labhairt dó faoin scéim, dúirt an tAire Ó Duibhneacháín “Níl aon amhras orm ach go mbeidh an Seachbhóthar seo ina bhuntáiste mór, ní amháin do mhuintir Thrá Lí agus Chill Airne, ach do Chontae Chiarraí ar fad.  Mar thoradh ar an Seachbhóthar seo, beidh laghdú de cheathrú cuid ar an trácht a bheidh ag dul trí Bhaile Thrá Lí agus laghdófar le haon trian an t-achar ama a thógann sé turas a dhéanamh.  Is léiriú é an €97.03m atá infheistithe sa tionscadal seo de thiomantas leanúnach an Rialtais seo do shábháilteacht ar bhóithre na hÉireann, d’fhás geilleagrach agus d’fheabhsúcháin leanúnacha ar infreastruchtúr na tíre.  Beidh cruthú 150 post le linn na tréimhse tógála agus an laghdú tráchta de 15-16% atá tuartha ina fhianaise shoiléir den tiomantas sin.”

Dúirt an tAire Ó Duibhneacháin freisin “Cuireann sé an-áthas orm a fheiceáil go bhfuiltear ag moladh cosán rothaíochta a chur ar an imeall thiar den débhealach iomlán, chomh maith le cosán rothaíochta/siúlóide ar an mbóthar ceangail idir an Débhealach agus Crois na Ceártan.  Anois, níos mó ná riamh, ní mór dúinn nós maireachtála gníomhach agus folláin a spreagadh agus cuireann áiseanna ar nós cosán rothaíochta áit shábháilte ar fáil dúinn chun dul ag siúl nó ag rothaíocht.

Mar chuid den scéim beidh cúig thimpeallán nua á dtógáil ar an bpríomhbhóthar, péire eile ar thaobh-bhóithre, trí cinn de chumair thosaíochta chomhréidh, cumar tosaíochta amháin (bealach amach amháin ar an bpríomhbhóthar) agus thart ar 3km ina n-iomláine de thaobh-bhóithre.  Cosnóidh an tionscadal ar fad €97.03 milliún.

Beidh sé phríomhstruchtúr ag teastáil ar an scéim, chomh maith le roinnt tóchar trasna srutháin bheaga agus roinnt íosbhealaí áise.
Mar chríoch, dúirt an tAire Ó Duibhneacháin “Is vóta muiníne ceart i dTrá Lí agus i gContae Chiarraí ar fad an obair seo atá á déanamh agus ba mhaith liom comhghairdeas a dhéanamh le gach aon duine a bhfuil baint acu leis an tionscnamh fiúntach seo.”

Is féidir agallamh a dhéanamh leis an Aire Ó Duibhneacháin ach glaoch ar 087 2908193.

CRÍOCH

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service