04/08/11

04/08/2011 An tIolar Mara sa spéir arís san iardheisceart – an tAire Ó Duibhneacháin

Fuasclóidh Séamus Ó Duibhneacháin, T.D., Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, trí cinn déag d’iolair mhara óga inniu, Déardaoin 4 Lúnasa, i bPáirc Náisiúnta Chill Airne, mar chuid den chlár leanúnach athbhunaithe do speicis in Éirinn.

Ag labhairt dó ar fhuascailt na n-iolar, dúirt an tAire Ó Duibhneacháin, “Táim ag tnúth go mór le bheith i láthair ag fuascailt na n-iolar óg seo níos déanaí inniu.  Beidh sé iontach na hIolair Mhara áille seo a fheiceáil le mo dhá shúil féin agus iad ar ais sa spéir os cionn na Páirce Náisiúnta anseo i gCill Airne.  Is í seo an bhliain dhéanach de chéim fuascailte an tionscadail seo a thosaigh sa bhliain 2007.  Nuair a bheidh siad cúig nó sé bliana d’aois, táthar ag súil go dtosóidh na héin seo ag pórú sa dúlra agus go mbainfear amach an sprioc d’ealta Iolar Mara a bheidh go hiomlán inbhuanaithe.  Beidh réimse leathan buntáistí ag baint leis sin, ó bhithéagsúlacht go heicthurasóireacht.  Tá a fhios againn go maith go mbaineann Eilean Muile in Albain tairbhe mór as na cuairteoirí a thagann ann chun breathnú ar na hiolair ansin agus d’fhéadfadh an rud céanna a bheith amhlaidh i gCiarraí.”

Thosaigh Tionscadal Athbhunaithe na nIolar Mara sa bhliain 2007 agus tá sé á bhainistiú ag Iontaobhas Teoranta an Iolar Fíréan i gcomhar leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta agus i gcomhar le Prosjekt Havørn, Institiúid na hIorua do Thaighde ar an Dúlra agus an Stiúrthóireacht um Bainistiú an Dúlra san Iorua a chuidigh linn i mbronnadh na n-éan fiáin seo.  Tá sé mar aidhm ag na Tionscadail go mbeidh ealta éan fiáin inmharthana sa cheantar.  Bhíodh an tIolar Mara i gCiarraí fadó ach d’imigh sé féin agus an tIolar Fíréan os cionn céad bliain ó shin de bharr géarleanúint na ndaoine.  Is céim thábhachtach eile é fuascailt na n-iolar nua i gCiarraí ó thaobh na n-iarrachtaí atá ar bun na héin iontacha seo a thabhairt ar ais go ceantar an iardheiscirt.

Tá tarchuradóirí raidió nó tarchuradóirí satailíte curtha ar na héin ar fad atá scaoilte amach agus, mar sin, beifear ábalta súil a choinneáil orthu sa dúlra.  Táthar ag súil go bhfanfaidh na hiolair seo i gceantar Chill Airne go ceann míosa nó dhó, áit a gcuirfear bia ar fáil dóibh go dtosóidh siad ag imeacht leo go háiteanna eile i gCiarraí agus níos faide ó bhaile.

Tá na hiolair a fuasclaíodh le ceithre bliana anuas imithe leo go ceantair eile in Éirinn agus thar lear.  Tá roinnt mhaith iolar feicthe i dTuaisceart Éireann agus tá ceithre éan ar a laghad imithe go hAlbain.  Chaith éan fireann amháin 8 mí imithe sa bhliain 2009 agus ba 2,000 ciliméadar ó bhaile in Arcaibh amach ó chósta thuaidh na hAlban a chaith sé a chuid ama sular fhill sé ar Chiarraí.  Cé go scaipeann iolair óga amach ar fud ceantar leathan, de réir mar a fhaigheann siad níos sine agus iad ag teacht le chéile ina bpéirí ag 4-5 bliana d’aois, bunaíonn siad fearainn dóibh féin le cósta agus le taobh lochanna intíre áit a bhfanann siad don chuid eile dá saol.

Agus é ag glacadh buíochais leo siúd ar fad a raibh baint acu leis an gcur chuige comhpháirtíochta a bhain leis an tionscadal seo, dúirt an tAire “Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil leo siúd ar fad a bhfuil baint acu le feirmeoireacht as a gcuid comhoibrithe agus tuigim an pháirt ríthábhachtach atá ag feirmeoirí ó thaobh feabhas a chur ar bhithéagsúlacht na tíre seo.”

Tá an tAire Ó Duibhneacháin ar fáil i gcomhair agallaimh ag 087 2908193

CRÍOCH

Nóta don Eagarthóir

Tá Tionscadail Athbhunaithe na nIolar Mara, na nIolar Fíréan agus na gCúr Rua i bPoblacht na hÉireann á mbainistiú ag Iontaobhas Teoranta an Iolar Fíréan i gcomhar leis an tSeirbhís Páirceanna Náisiúnta agus Fiadhúlra sa Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta i bPoblacht na hÉireann.

An Dr. Allan Mee,
Bainisteoir Tionscadail,
Clár Athbhunaithe na nIolar Mara
Iontaobhas Teoranta an Iolar Fíréan
An Doirín,
Black Valley,
Lios an Phúca,
Co Chiarraí,
Éirinn.

Teil: +353-873117608
Rphost: allanmee@goldeneagle.iekerryeagle@gmail.com
Suíomh Gréasáin: www.goldeneagle.ie

Facebook: www.facebook.com. Brúigh an deilbhín Facebook ar an leathanach baile GET ag www.goldeneagle.ie

Nó déan cuardach don Golden Eagle Trust tar éis duit logáil isteach i do chuntas Facebook.

An Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta, 23 Sráid Chill Dara,Baile Átha Cliath - D02 TD30 (01) 631 3800 / Íosghlao: 1890 383 000

Dearadh & Forbairt ag Fusio

Vision One Civil Service